Kampen: duit 1644

Gevonden door Wesley d’Abo

wesley d1.1 wesley d1

Materiaal: koper

Diameter: ?

Gewicht: ?

Voorzijde: Binnen een tulpkrans in drie regels CAM PEN 1644. Boven de tekst CAMPEN zit soms een kruisvormige versiering.

Keerzijde: Iets gewijzigde stadspoort nu niet binnen een parelrand maar binnen een tulpkrans. In de toegangspoort is wederom een schuin geplaatst wapenschildje geplaatst.

Muntmeester: Hendrik Wijntgens en Jan Jellen ( 1634 – 1644  )

Muntmeesterteken: ✿

Slagplaats: Kampen

Referentie

Lit: V.167.4 – PW 7204

Gedetermineerd door Marc Haulez
 

Enkelzijdige (legimitatie) penning type “Anker”.

Gevoden door Wesley d’Abo

wesley d2 wesley d2.1

Materiaal: lood

Diameter: 30 mm

Gewicht: 14 gr

Voorzijde: Binnen een verhoogde gladde cirkel/boord en parelcirkel. Anker met lange gebogen armen. De lepels bolvormig, de ankerstok licht gebogen. Ter weerszijden van het anker, de datering 18 / 15. Centraal een gladde binnencirkel, geklopt met het cijfer 2

Keerzijde: Gelegen op een glad veld de geklopte cijfers/volgnummer 27

Datering: 1815

Aanmaakplaats: z.pl. onbekend.

Opmerking: De juiste functie/plaats van deze penning is onbekend.

Referentie

Gedetermineerd door Paul Callewaert

 

Antwerpen: patagon 1695

Gevonden Michael van Acker

michael1-800 michael1.1-800

Muntheer: Karel II, landsheer van de Spaanse Nederlanden, 1665-1700

Materiaal: zilver 873 / 1000

Diameter: 40 mm

Gewicht: 28 gr; uitgifte: 28,10 gr

Voorzijde : Gekroond vuurijzer gelegen op een gekanteld takkenkruis waaraan het Juweel van het Gulden Vlies hangt. Ter weerszijden het gekroonde monogram van de landsheer. Tekst: CAROL•II•D•G•HISP  handje  ET•INDIARUM•REX; CAROLus.II.Dei.Gratia.HISPaniarum.ET. INDIARUM.REX; Karel II bij de gratie Gods koning van Spanje en van Indië (Latijns Amerika). Interpunctie met parel. De “D” van INDIARUM lijkt oversneden te zijn over een “R”, ook onder de “II” lijken nog andere letters te staan.

Keerzijde: Gekroond wapenschild van Karel II omhangen met de Keten van het Gulden Vlies. Ter weerszijden van de kroon het gesplitste jaartal 16 – 95. Tekst: •ARCHID•AVST•DVX / BVRG•BRABAN• Zc•; ARCHIDux.AVSTriae.DVX.BVRGundiae.BRABANtiae.Z;  Aartshertog van Oostenrijk hertog van Bourgondië (en) Brabant enzovoorts. Interpunctie met parel.

Datum: 1695

Muntteken: handje

Slagplaats: Antwerpen

Slagaantal: 294.567

michael-800

Karel II van Spanje

Lit: de Witte 1058; van Gelder Hoc 350-1,II; Vankeymeulen 103/5; Vanhoudt atlas I 495; Vanhoudt new 715. AN

Gedetermineerd door Peter Peeters en rimidi