Knopgewicht: 19e eeuw

Gevonden door Danny Demarre

danny d1.2 danny d1.1 danny d1

Materiaal: koperlegering

Diameter: 15 mm

Hoogte: 22 mm

Gewicht: 20 gr

2 DECAG van 20 gram, geijkt met jaarletters uit het 1ste en 2e Belgische alfabet: X = 1854 en daarna de Griekse letters waarvan je moeilijk kunt bepalen voor welk jaar ze zouden kunnen zijn. Ga er echter maar vanuit dat ze nog 19e eeuws zijn.

Gedetermineerd door Ritzo Holtman 

Rozenkranskruisje met houtinleg: 19e eeuw – 20ste eeuw

Gevonden door Kayley Wolfs

kurt c4 kurt c4.1

Materiaal: koperlegering met restjes houtinleg

Lengte: ca. 40 mm

Gewicht: 3,31 gr

Opmerking: De houtinleg symboliseert het houten kruis waaraan Jezus gekruisigd werd. Met het bij zich hebben of dragen toonde men uiterlijk dat men christen was en niet één of andere heidenen. 

Gedetermineerd door Grot Marmot

Heilighangertje: Benedictus van Nursia 20ste eeuw

Gevonden door Daan Crals

kurt c2.1-800 kurt c2

Materiaal: aluminium

Diameter: 20 mm

Gewicht: 1 gr

Voorzijde: Sint Benedictus, in de rechterhand een kruis, in de linkerhand de Regel. Links een raaf die vergiftigd brood wegneemt en rechts een mijter ? Tekst CRUX S . P . BENEDICTI

Afbeeldingsresultaat voor heilige benedictus

Keerzijde: Benedictuskruis. In de vier hoeken van het kruis: C.S.P.B.: Crux Sancti Patris Benedicti wat betekent:  Kruis van de heilige vader Benedictus. Boven het kruis: JHC. Op het kruis, verticaal C.S.S.M.L.: Crux Sacra Sit Mihi Lux wat betekent: Dat het heilig kruis mijn licht zij. Op het kruis, horizontaal N.D.S.M.D.: Non Draco Sit Mihi Dux wat betekent: Dat de draak mij niet tot gids zij. Letters langs de rand: V.R.S.: Vade Retro Satana: Ga weg, Satan. N.S.M.V.: Numquam Suade Mihi Vana: Verleid mij nooit tot ijdel gedrag. S.M.Q.L.: Sunt Mala Quae Libas: Wat je wil is vergif. I.V.B.: Ipse Venena Bibas: Drink zelf je gif. Bovenaan: IHS wat betekend:  In Hoc Signo – of Iesus Hominum Salvator – Jezus Redder der Mensen.

grotmarmot-800

Referentie

Gedetermineerd door Eric Aerts

Eénzijdig kaaslood Texel ( variant ): datering onbekend

Gevonden door Wesley d’Abo

wesley1-800 wesley1.1-800

Materiaal: lood

Diameter: 40 mm

Gewicht: 30 gr

Voorzijde: Binnen een gladde cirkel/boord een Anker met armen in V vorm en scherpe lepels, ter weerszijden van de ankerschacht de gespiegelde en op de kop staande letters ꓕ / X ( Texel ).

Keerzijde: Blanco

Datering: z.j. onbekend.

Dergelijke loodjes werden gebruikt als stempel om de Texelse schapenkaas te merken.
De oudste vermelding van deze merken dateert vooralsnog uit 1477, in de Keuren en Statuten van Texel.
Als basis voor de schapenkaas mocht alleen volle schapenmelk gebruikt worden, niet afgeroomd en niet gedeeltelijk vervangen door koemelk.
Alle partijen kaas met een gewicht van 10 pond of meer en bestemd voor de uitvoer (uitvoer vanaf Texel) moesten gekeurd worden door een keurmeester in de stedewage.
Bovendien moest iedereen zij eigen merk in de kaas afdrukken, opdat knoeierijen achterhaald konden worden (Gemeentearchief Texel nr. 1, keuren en statuten).
Uit latere keuren blijkt dat dit particuliere merk langzamerhand vervangen werd door een eilandmerk, een rond loden plaatje met een middellijn van circa 4 centimeter ,
waarin een anker was gegoten en aan weerszijden de letters T X.
De gemeentelijke keur van 1777 stelde een boete van drie gulden op iedere kaas van onzuivere (mastelijne) samenstelling, soms gebruikte men namelijk afgeroomde melk of gedeeltelijk koemelk.
De weinige Texelse boeren die nog Texelse schapenkaas vervaardigen, gebruiken nog steeds dit merk.
In zowel de Oudheidkamer in Den Burg als het Cultuurhistorisch Museum Texel in De Waal bevinden zich enkele van deze loden schapenkaasmerken.
 

Referentie

Lit: Allex Kussendrager, The Coinhunter Magazine nr.115 Kaasloodjes van Texel pag. 32 en 46.

Gedetermineerd door Paul Callewaert