Spanje: Cuarto ter waarde van 4 maravedis.(Opgewaardeerd naar 8 maravedis?) ca. 1658 – 1659 ?

Gevonden door Thibo Caes

thibo c1.1 thibo c1

Muntheer: Vermoedelijk Philips IV koning van Spanje, 1621-1665.

Materiaal: koper

Diameter: 16 mm

Gewicht: 3,32 gr

Voorzijde: In een veelpas het gekroonde PHILIPPVS monogram, eronder de muntplaats niet meer te zien. Misschien een opwaarderende klop van 8 maravedis rechts boven?

Keerzijde: In een veelpas het gekroonde REX monogram, eronder het jaartal (1659?) moeilijk te zien en muntwaarde rechts niet meer te zien.

Datum: n.n.t.b. ca. 1658-1659

Slagplaats: n.n.t.d.

thibo c1.2thibo c1.3

Filips IV van Spanje

Lit: Cayon-Castan, 1983, 4814 e.v.

Gedetermineerd door rimidi

Nederland: 10 cents 1853

Gevonden door Filip Behiels

filip b2 filip b2.1

Materiaal: zilver 640 / 1000

Diameter: 15 mm

Gewicht: 1,17 gr

Voorzijde: Borstbeeld naar rechts, onder het borstbeeld: I.P.S. Tekst:

Keerzijde: Binnen twee samengebonden eikentakken in drie regels 10 CENTS 1849.

Ontwerper: Johannes Petrus Schouberg

Muntteken: Mercuriusstaf

Muntmeesterteken: zwaard ( H.A. van de Wall Bake 1846 – 1874 )

Slagplaats: Utrecht

Slagaantal: 1.103.527

Willem III der Nederlanden

Referentie

Referentie

Gedetermineerd door Filp Behiels

Veer-tollood Prins Willem V. (12 stuiver): 1777

Gevonden door Filip Behiels

filip b1 filip b1.1

Materiaal: lood

Diameter: 23,1 mm

Gewicht: 5,38 gr

Voorzijde: Binnen een gladde cirkel/boord in drie regels: PWV (Prins Willem V ?) 12 ST ( Klop met cijfers 12, Stuiver ) 1777

Keerzijde: Blanco

Datering: 1777

Opmerking: Aanmaakplaats: z.pl. Onbekend (Zeeland ?)

Referentie

Lit: Allex Kussendrager, Bakenloden Voor een veilige route door de Noordelijke-Nederlanden (2021). Nog nader te onderzoeken Type ZP pag.94.

Gedetermineerd door Paul Callewaert

Brussel: patagon 1637

Gevonden door Mathieu Vens

mathieu v2.1-800 mathieu v2-800

Muntheer: Philips IV, landsheer van de Spaanse Nederlanden, 1621-1665.

Materiaal: zilver 873 / 1000

Materiaal: 41 mm

Gewicht: 27 gr; uitgifte: 28,10 gr

Voorzijde: Een stokkenkruis doorheen een gekroond vuurijzer waaraan het lam van het Gulden Vlies gehangen. Ter weerszijden het jaartal 16 – 37. Tekst:  ·PHIL·IIII·D·G·HISP·ET·INDIAR·REX·

Keerzijde: Het gekroond meervoudig wapenschild (met Portugal) van de vorst omhangen met de keten van het Gulden Vlies. Tekst: ·ARCHID·AVST·DVX·BVRG·BRAB·Z

Jaartal: 1622

Muntteken: 

Slagplaats: Brussel

rik1.2-800

Filips IV van Spanje

Lit: Vanhoudt atlas I 443; van Gelder Hoc 329-3; Vanhoudt new 645.BS; De Mey Br 755; Vankeymeulen 59.

Gedetermineertd door Mathieu Vens en rimidi