Bologna: Grossone ca. 1446 – 1506

Gevonden door Andre van Rekom

andre1 andre1.1

Muntheer: Republiek Bologna, Italië. Onder het bewind (Tiranie) van Sante I Bentivoglio (1445-1462) en Giovanni II Bentivoglio (1463-1506).

Materiaal: zilver

Diameter: 28 mm

Gewicht: 2gr; uitgifte: ca. 3,2 gr

Voorzijde: In een parelcirkel een klimmende aanziende leeuw met in zijn voorpoten een vaandel van Bologna welke het omschrift bovenaan onderbreekt, onderaan zijn poten het wapenschild van Bentivoglio. Tekst: : BONONIA : MATER : STVDIORI(ipv V ?)M : ; : = twee ringetjes boven elkaar.

Keerzijde: Sint Pieter gezeten met in zijn rechter hand een maquette van de stad en in zijn linker hand een kromstaf naar binnen gekeerd, nimbus en voeten onderbreken het omschrift. Tekst: • S•PETRONI • DE • BONONIA •

Datum: z.j. ca. 1446-1506

Slagplaats: Bologna

andre1.2-800

Lit: Biaggi 395; Varesi 24

Gedetermineerd door rimidi

Belgisch Congo: 1 centime 1910

Gevonden door Ronny Servaes

ronny s1.1-800 ronny2-800

Materiaal: koper

Diameter: 18 mm

Gewicht: 2 gr

Voorzijde: Vijf gekroonde monogrammen van Albert I rond het middengat, rondom binnen een dubbele parelcirkel de tekst: **CONGO BELGE · BELGISCH-CONGO ·

Keerzijde: Vijfpuntige ster die op twee punten rust met stralen aan de buiten en binnenzijde, onderaan staat het jaartal 1910 met links en rechts onder langs de rand telkens drie sterren. Bovenaan, gesplitst door de top van de ster, de denominatie 1 C.

Graveur: Leopold Wiener

Slagplaats: Brussel

Slagaantal: 2.000.000

Opmerking: Het uitsnijden en versieren van muntstukken werd tijdens WOI gebruikelijk in tal van landen. Broches, armbanden allerlei. In bijlage enkele kunstwerkjes. 

ronny s1.2-800

Albert I van Belgie

Referentie

Lit: CBNU LA#BCM-1

Gedetermineerd door Jef Bogaert

Cob munt van 2 reaal: ca. 1627-1649

Gevonden door Lawrence Balcaen

lawrence b1 lawrence b1.1

Muntheer: Philips IV van Spanje, 1621-1665

Materiaal: zilver

Diameter: ca. 20 mm / 20 mm

Gewicht: 7 gr ( zwaar ! )

Voorzijde: Koninklijk wapen schild van Spanje met dat van Portugal. S en R links (en II voor 2 rechts naast het wapenschild?). Tekst: …]III[… PHILIPPVS IIII REX…?

Keerzijde: In een dubbele achtpas een kruis met daarin de wapens van Castilië en Leon. Tekst: …]…[…

Datum: n.n.t.b. ca. 1627-1649

Muntmeester: R te Sevilla voor Rivas (ca 1627-1649)

Slagplaats: Sevilla

Opmerking: Vermoedelijke determinatie !

lawrence 1-800 lawrence1.1-800

Filips IV van Spanje

Wat is een cob-munt ?

Voor wapenschilden: klik hier

Lit: Cayon Castan 1983, 5420 e.v. voorbeeld is een 8 reaal van Sevilla met Rivas als muntmeester.

Gedetermineerd door rimidi

Dubbele  groot vierlander: Brussel ca. 1434-1437, Leuven ca. 1466-1467

Gevonden door Tom Devos

tom de6-800 tom de6.1-800

Muntheer: Philips de Goede 1434-1467

Materiaal: zilver 479 / 1000

Diameter: 30 mm; uitgifte: 29 mm

Gewicht: 2,40 gr; uitgifte 3,40 gr dalende naar 2,97 gr in 1466

Voorzijde: Bourgondisch wapen in het veld. Tekst: ✠ Ph’S DEI GRa DVX BVRG BRaB Z LImB’, interpunctie twee ringetjes boven elkaar.

Keerzijde: Opengewerkt lang gevoet kruis dat het omschrift onderbreekt met een klimmende leeuw naar links in het midden, in de kwartieren twee lelies en twee leeuwtjes afwisselend. Tekst: ✠ MONET / A NOVa / DVC BR/ aBanT, interpunctie twee ringetjes boven elkaar.

Datum: z.j. Brussel ca. 1434-1437, Leuven ca. 1466-1467

Slagplaats: Brussel of Leuven

tom de

Filips de Goede

Lit: Van Gelder Hoc 9-1; Vanhoudt H 3; Vanhoudt new 3.BS/3.LE

Gedetermineerd door rimidi

Annunciatie draagpenning: 1500 – 1550

Gevonden door Tom Devos

tom de10-800 tom de10.1-800

Materiaal: lood

Diameter: 20 mm

Gewicht: 3,9 gr

Voorzijde: Binnen een gladde cirkel de boodschap aan de Maagd Maria. De H. Maria genield, aan haar bidbank ( rechts ). Een rechtopstaande breed gevleugelde aartsengel Gabriël met opgeheven rechterhand die haar toespreekt ( links ). De aatsengel verkondigd haar de boodschap dat zij moeder zal worden van de Zoon Gods. Daartussen zweeft de H. Geest in de gedaante van een duif. Voor de personages een tegelvloer.

Keerzijde: Binnen een gladde cirkel een wapenschild in twee delen. Rechts een miskelk met hostie. Links, beladen met het H. Hart. Met twee keer open wonden, onder en boven het hart ( de vier kruiswonden voorstellend ) Het ingedeukt wapenschild vastgehouden door twee personen. Achter het schild, het lijdenskruis met de attributen ( sponsstok en speer ). Het kruis patriarchaal weergegeven.

Soms onderaan letters welke verwijzen naar het Annuntiatieklooster, bijv. ANTW (Antwerpen)

Opmerking: Deze hangers worden in zulke grote getalen teruggevonden en op verschillende plaatsen. Allemaal wijken ze weer net een beetje af. Vermoedelijk dat ze eerder op verschillende plaatsen vervaardigd en in ieder geval verkocht zullen zijn, om tegemoet te komen aan een breed gevoelde devotie voor Maria en de Passie van Christus. Ze konden bijvoorbeeld aan gebedssnoeren worden gehangen waarbij enkele gebeden Ave Marias ( gebaseerd op de engelengroet die Gabriel uitte toen hij Maria kwam vertellen dat zij een kind zou krijgen ) werden afgewisseld met Pater Nosters en overdenkingen met betrekking tot de Passie van Christus. De elementen waaruit de rozenkrans was opgebouwd, zien we ook terug op deze hangers.

Referentie

Referentie

Lit: Heilig en Profaan pag deel III 224-225; Boek Heilig en Profaan pag deel III 224-225.

Gedetermineerd door Grot Marmot

 

Penning type “Dubbel kruis”: eind 14e eeuw – begin 15e eeuw

Gevonden door Tom Devos

tom de9 tom de9.1

Materiaal: lood / tin

Diameter: 15 mm – 20 mm

Gewicht: 3,2 gr

Voorzijde: Binnen een gladde cirkel/boord een lang glad kruis, gekwartiert met telkens een punt/bolletje.

Keerzijde: Binnen een gladde cirkel/boord een lang glad kruis.

Datering: z.j. ca. eind 14e eeuw, begin 15e eeuw.

Aanmaakplaats: z.pl. onbekend.

Opmerking: Juiste functie/datering/aanmaakplaats van deze penning is onbekend. 

Mogelijks verwerkt tot kinderspeelgoed voor snorrebot. Twee spijkergaatjes.

Referentie

Lit: P. Callewaert, A Magazine, Tijdschrift voor metaaldetectie in Vlaanderen, Jaargang 2021 nr.4 Zoemende schijfjes en munten met een bloederig kantje pag.20-24.

Gedetermineerd door Paul Callewaert