Antwerpen: vier stuiver 1698

Gevonden door Luc Heyrman

luc h1.1 luc h1

Muntheer: Karel II, landsheer van de Zuidelijke Nederlanden, 1665-1700.

Materiaal: zilver 385 / 1000

Diameter: ? 

Gewicht: ?

Voorzijde: Een takkenkruis gestoken door een gekroond vuurijzer waaraan het juweel van het Gulden Vlies hangt. Ter weerszijden het gesplitste jaartal 16-98. Tekst: handje CAROLVS.II.D.G.HISPANIAR.ET.INDIAR.REX

Keerzijde: Het eenvoudig gekroonde wapenschild van de landsheer. Tekst: ARCHID.AVSTR.DVX.BVRG.BRAB.Zc.

Datum: 1698

Slagplaats: Antwerpen

Karel II van Spanje

Referentie

Lit: Vanhoudt new 718.AN

Gedetermineerd door Eric Aerts

Bronsmunt AVAUCIA (Epigrafische) type: ca. 30 – 10 v.Chr.

Gevonden door Peter Peeters

peter p4.1-800 peter p4-800

Muntheer: Germaanse volksstam (Tungri?), opvolgers van de Eburonen.

Materiaal: brons

Diameter: ?; ca. 15 mm

Gewicht: 2,7 gr

Voorzijde: In een parelcirkel een linksdraaiende swastika bestaande uit vier paardenbusten met centraal een gepunte ring, waarbij de busten gescheiden zijn door een cirkel met punt tussen twee eenvoudig cirkeltjes. Tekst: Anepigrafisch.

Keerzijde: In een parelcirkel een paardje galoperend naar links met parelvormige manen, het lijf bestaande uit twee grote ringen met erin een parel, zonder ringetje boven het paard(?). Tekst: AVAVCIA (enkel nog A te lezen).

Datum: z.j. ca. 30 – 10 v.Chr.

Slagplaats: Niet gekend, Centraal België.

peter-800

Lit: Scheers 744 serie 217, Klasse I; Vanhoudt atlas A 13; Delestrée Tache 705 serie 92; Latour 8885

Gedetermineerd door rimidi

Namen: Sterling (met wapenschild), esterlin ca. 1283 – 1293

Gevonden door Vince Fieremans

vince f2.1 vince f2

Muntheer: Gwijde van Dampierre, graaf van Vlaanderen als markgraaf van Namen, 1263-1297.

Materiaal: zilver

Diameter: 19 mm

Gewicht: 1,18 gr

Voorzijde: In een parelcirkel het wapenschild van Namen, een klimmende leeuw naar links met een schuinbalk van linksboven naar rechtsonder. Tekst in de vrije plaatsen tussen wapenschild en parelrand: MAR – ChIO N – AMURC; Markgraaf van Namen.

Keerzijde: In een parelcirkel een lang gevoet dubbel kruis met in de kwartieren telkens drie ringetjes. Tekst tussen twee parelcirkels: :G: CO /MES / FLA / DRE; Gwijde graaf van Vlaanderen.

Datum: z.j. ca. 1283 – 1293

Slagplaats: Namen

vince-800

Gwijde van Dampierre

Lit: Vanhoudt atlas G 2157; De Mey Na 69; Chalon Na 53

Gedetermineerd door Vince Fieremans en rimidi

Heilighangertje: eind 19e eeuw – begin 20ste eeuw

Gevonden door Mike Creemers

mike c2 mike c2.1

Materiaal: zilver

Afmetingen: 10,5 mm / 14 mm

Gewicht: 0,19 gr

Voorzijde: Heilig Hart van Maria. Tekst: CŒUR DE MARIA PRIEZ • P • NOUS

Keerzijde: Heilig Hart van Jezus. Tekst: CŒUR DE JEZUS PRIEZ • P • NOUS

Afbeeldingsresultaat voor devotie tot het (Aller) Heilig(st) Hart van Jezus. 

Het gaat hier om de devotie tot de Heilige Harten van Maria en Jezus en waarschijnlijk afkomstig van de congregatie Heilige Harten van Jezus en Maria.

Referentie

Gedetermineerd door Grot Marmot

Gesp: 13e eeuw – 14e eeuw

Gevonden door Peter Peeters

peter p3.1 peter p3

Materiaal: koperlegering

Lengte: ca. 55 mm

Gewicht: ?

De meeste dubbele gespen hebben centraal een opening (doorboring) en soms aan beide zijden ter hoogte van de lussen een gaatje voor de angel. Deze dateren uit de late 13e – 14e eeuw. Zie voorbeelden.

peter

Opmerking: Zouden waarschijnlijk gebruikt zijn bij de harnassen.

Gedetermineerd door Jean Pierre Parent

Gesp: type dubbele lus, circulair 14e eeuw – midden 17e eeuw

Gevonden door Peter Peeters

peter p2

Materiaal: koperlegering

Diameter: 20 mm

Gewicht: ?

Gedetermineerd door Jean Pierre Parent

Imitatie-Venuspenning, met puntig wapenschild, anoniem, Zuidelijke Nederlanden of Noord-Frankrijk, 1536.

Gevonden door Jelle Lollinga

jelle l1.1-800 jelle l1-800

Materiaal: koperlegering

Diameter: 32 mm

Gewicht: ?

Voorzijde: Venusafbeelding met in de rechterhand een tak met twee bloemen. Schaamdoek links en rechts uitwaaierend en in de linkerhand een chantepleure met duidelijke waterdruppels. Tekst: geheel fictief.

jelle l1.3-800

Keerzijde: Een gevierendeeld en naar onderen gepunt wapenschild afgeleid van het wapen van Philips de Schone, met in het 1e kwartier drie Franse lelies (Valois), in het 2e en 3e kwartier een brede balk (Oostenrijk) en in het 4e een klimmende leeuw. Centraal een hartschild met klimmende leeuw. Boven het wapenschild een ringetje (annelet) en links en rechts van het schild het jaartal 3 – 6. 

jelle l1.2-800

Lit: F. Groenendijk, “Venus op Rekenpenningen”, blz. 191, No. 151 a, b of c (verschillen alleen in in de omschriften)

Gedetermineerd door Jan Ooms

Heilighangertje: O.L.V. van Rust 20ste eeuw

Gevonden door Daan Crals

kurt c4-800 kurt c4.1-800

Materiaal: koperlegering

Afmetingen: 10 mm / 22 mm

Gewicht: 0,64 gr

Voorzijde: Afbeelding van Onze Lieve Vrouw van Rust. Tekst: NOTRE DAME DE REPOS PRIEZ POUR NOUS

Beeld van Onze-Lieve-Vrouw van Rust in de Sint – Gertrudiskerk van Heppeneert

Keerzijde: Jezus, wijst naar zijn Hart in geopende borst en symboliseert de devotie tot het heilig hart van Jezus. Tekst: COEUR SACRE DE JEZUS AVEZ PITIE DE NOUS

Afbeeldingsresultaat voor devotie tot het (Aller) Heilig(st) Hart van Jezus. 

Sinds 1883 wordt O.L.V. van Rust intens vereerd in de parochiekerk van Heppeneert. Het eiken beeld ( waarschijnlijk een fragment van een retabel uit het begin van de 16e eeuw ) stelt Sint-Jan voor met de Moeder Gods in bezwijming. Tot aan de Franse Revolutie werd het beeld vereerd te Elen, in een kapel die vanaf 1725 bediend werd door door de kruisheren van Maaseik. Door toedoen van één hunner, Pater P.A. Coopmans die geboortig was uit deze stad, kwam het in Heppeneert terecht.                                                                                                  O.L.V wordt er aanroepen tegen koorts, tandpijn en slapeloosheid, alsook voor rust en vrede in leven en sterven. De Aartsbroederschap verspreidde haar devotie tot over onze grenzen.

Referentie

Referentie

Gedetermineerd door Eric Aerts en Grot Marmot

 

Heilighangertje: 20ste eeuw

Gevonden door Daan Crals

kurt c1 kurt c1.1

Materiaal: aluminium

Diameter: 20 mm

Gewicht: 0,66 gr

Voorzijde: Gevat in een vierpas een kroon met daaronder de heilige harten van Jezus (doornenkroon) en Maria (met zwaard doorstoken). Symboliserend het lijden en de smarten.

Afbeeldingsresultaat voor devotie tot het (Aller) Heilig(st) Hart van Jezus. 

Keerzijde: Kapel van Notre Dame de Chevremont. Tekst: ?

Gedetermineerd door Grot Marmot

Heilighangertje: Variant Wonderdadige Medaille eind 19e eeuw – begin 20ste eeuw

Gevonden door Kenny Dullaert

kenny d1 kenny d1.1

Materiaal: koperlegering

Afmetingen: 18 mm / 25 mm

Gewicht: 1,76 gr

Voorzijde: Centraal op een halve wereldbol staat Maria met aureool, gestrekte armen naar beneden met open handen waaruit stralenbundels komen, trappend op een slang. Tekst buitenrand: O MARIE CONCUE SANS PECHE PRIEZ POUR NOUS. Tekst binnenrand ( kleinere letters ): QUI AVONS RECOURS A VOUS. Onderaan het jaartal 1830 ( het jaar van de verschijning )

Keerzijde: Centraal de letter M met daarin een horizontale balk met kruis. De letter M, balk en een Latijns kruis opgevuld met arcering. Onder de M twee vlammende harten waarvan het rechter doorboord wordt met een zwaard en het linker met een doornenkroon omgeven. Boven de hartjes 2 horizontale lijntjes. Dit alles omgeven door twaalf 5-puntige sterren. In het midden, onder de harten een klaverblaadje. Opvallend zijn de 12 ‘ grote ‘ sterren.

Referentie

Referentie

Gedetermineerd door Eric Aerts en Grot Marmot

%d bloggers liken dit: