Heilighangertje: O.L.V. van Rust 20ste eeuw

Gevonden door Daan Crals

kurt c2-800 kurt c2.1-800

Materiaal: aluminium

Diameter: 18 mm / 24 mm

Gewicht: 0,4 gr

Voorzijde: Afbeelding van Onze Lieve Vrouw van Rust. Tekst: O.L.V. VAN RUST BID VOOR ONS, in de afsnede HEPPENEERT

Beeld van Onze-Lieve-Vrouw van Rust in de Sint – Gertrudiskerk van Heppeneert 

Keerzijde: Jezus, wijst naar zijn Hart in geopende borst en symboliseert de devotie tot het heilig hart van Jezus. Tekst: HEILIG HART VAN JEZUS ONTFERM U OVER ONS

Afbeeldingsresultaat voor devotie tot het (Aller) Heilig(st) Hart van Jezus. 

Sinds 1883 wordt O.L.V. van Rust intens vereerd in de parochiekerk van Heppeneert. Het eiken beeld ( waarschijnlijk een fragment van een retabel uit het begin van de 16e eeuw ) stelt Sint-Jan voor met de Moeder Gods in bezwijming. Tot aan de Franse Revolutie werd het beeld vereerd te Elen, in een kapel die vanaf 1725 bediend werd door door de kruisheren van Maaseik. Door toedoen van één hunner, Pater P.A. Coopmans die geboortig was uit deze stad, kwam het in Heppeneert terecht.                                                                                                   O.L.V wordt er aanroepen tegen koorts, tandpijn en slapeloosheid, alsook voor rust en vrede in leven en sterven. De Aartsbroederschap verspreidde haar devotie tot over onze grenzen.

Referentie

Referentie

Lit: Jaarboek EGMP 1988 pag. 149 -151 type II.a

Gedetermineerd door Eric Aerts

Frankrijk: 1 franc 1943 ( zonder B )

Gevonden door Peeke Vanderschaeghe

peeke1.1 peeke1

Materiaal: aluminium

Diameter: 23 mm

Gewicht: 1,30 gr 

Voorzijde: Centraal een Francisque met tien vijfpuntige sterren in de steel en een korenaar aan beide zijden. Boven in de steel S PACIS, onder PETAIN. Tekst: ÉTAT FRANÇAIS. Rechtsboven LB

Keerzijde: Centraal de denominatie met aan beide zijden eikenbladeren: Tekst: .TRAVAIL.FAMILLE / PATRIE. 1 FRANC. 1943

Ontwerper: Lucien Georges Bazor

Muntmeesterteken: Vleugel ( Lucien Bazor 1931 – 1958 )

Muntteken: Hoorn des Overvloeds ( Parijs, Pessac )

Slagaantal: 205.563.897

Opmerking: De “francisque” is een motief, bestaande uit twee samengebonden bijlen en enigszins gelijkenis vertonend met de fascistische Italiaanse Fasces. Het symbool werd in de Tweede Wereldoorlog gebruikt door de Vichy-regering. Het komt voor op onderscheidingen zoals de “Ordre national du Travail” , een door de Gaulle in 1944 verboden variant op het Croix de Guerre en op de standaard van President Pétain. De collaborerende maarschalk had ook een Orde van de Francisque gesticht.

Philippe Petain

Referentie

Referentie

Referentie

Referentie

Gedetermineerd door Eric Aerts

 

Rekenpenning Spaanse Nederlanden, “Huwelijk van Albert en Isabella”, Antwerpen, 1599.

Gevonden door Wouter Keijmel

wouter k1 wouter k1.1

Materiaal: koperlegering

Diameter: 28 mm

Gewicht: 4,2 gr

Voorzijde: De borstbeelden van Albert en Isabella tegenover elkaar; in de afsnede hun twee ineengeslagen handen. Tekst: ALBERTVS ET ISABELLA D G COMITES FLAN (Albert en Isabella, door Gods genade, graven van Vlaanderen)

Keerzijde: Gekroond wapenschild van Vlaanderen. Omschrift: SPES ALTERA FLANDRIS 15 handje 99 (De nieuwe hoop van Vlaanderen) 

wouter

Lit: M. Tas, “Rekenpenningen”, 2e herziene druk, No. 336. J.F. Dugniolle, No. 3466 (voorbeeld)

Gedetermineerd door Jan Ooms

Heilighangertje: Benedictus van Nursia 19e eeuw

Gevonden door Ronny Servaes

ronny s2 ronny s2.1

Materiaal: koperlegering

Afmetingen: 18 mm / 21 mm

Gewicht: 1,8 gr

Voorzijde: Sint Benedictus, in de rechterhand een kruis, in de linkerhand de Regel. Links een raaf die vergiftigd brood wegneemt en rechts een mijter ? Tekst CRUX S . P . BENEDICTI

Afbeeldingsresultaat voor heilige benedictus

Keerzijde: Benedictuskruis. In de vier hoeken van het kruis: C.S.P.B.: Crux Sancti Patris Benedicti wat betekent:  Kruis van de heilige vader Benedictus. Boven het kruis: IHC. Op het kruis, verticaal C.S.S.M.L.: Crux Sacra Sit Mihi Lux wat betekent: Dat het heilig kruis mijn licht zij. Op het kruis, horizontaal N.D.S.M.D.: Non Draco Sit Mihi Dux wat betekent: Dat de draak mij niet tot gids zij. Letters langs de rand: V.R.S.: Vade Retro Satana: Ga weg, Satan. N.S.M.V.: Numquam Suade Mihi Vana: Verleid mij nooit tot ijdel gedrag. S.M.Q.L.: Sunt Mala Quae Libas: Wat je wil is vergif. I.V.B.: Ipse Venena Bibas: Drink zelf je gif. Bovenaan: IHS wat betekend:  In Hoc Signo – of Iesus Hominum Salvator – Jezus Redder der Mensen.

grotmarmot-800

Referentie

Referentie

Gedetermineerd door Eric Aerts

Heilighangertje: eind 19e eeuw

Gevonden door Ronny Servaes

ronny s1 ronny s1.1

Materiaal: koperlegering

Diameter: 24 mm

Gewicht: 3,5 gr

Voorzijde: In een opengeslagen retabel de beelden van de Drie Gezusters: Bertilia, met in de ene hand een spinklos en in de andere een boek, Eutropia met de abdisstaf en Genoveva met een brandende kaars en een boek. Eronder, op een banderol, hun namen STE BERTILLE; STE EUTROPIA en STE GENEVIEVE, onder de banderol S.R. Dit alles binnen een parelcirkel.

Keerzijde: In een gegolfde parelrand: PELERINAGES / DE / BRUSTHEM / RYKEL / ZEPPEREN

Referentie

Referentie

Lit: Jaarboek EGMP 1988 pag. 136 en 137 ( type I.b )

Gedetermineerd door Eric Aerts