Riemverdeler paardentuigage: 950 – 1200

Gevonden door Bart Verhelst

Materiaal: brons

Afmetingen: 27 mm / 27 mm

Gewicht: 4,85 gr

Brons gegoten met diagonaal kruis als versiering. Verdiepte vlakken zullen ingelegd geweest zijn met email in. Datering ruim aanhoudend 950 – 1200. De beslagstukken zijn in verschillende maten bekend en kunnen op meerdere plaatsen op het paardentuigage zijn aangebracht, hoofd of lijf. Soortgelijke beslagstukken fungeerden als functionele verdeler of hadden een decoratieve functie.

Gedetermineerd door Wessel Sploelder

Pelgrimsampul: 1200 – 1300

Gevonden door Wilco Reichgelt

Materiaal: lood / tin

Afmetingen: ca. 35 mm / 45 mm

Gewicht: ?

Voorzijde: Maria met kind

Keerzijde: Staande leeuw

Pelgrimsampullen kan je tussen de 11e eeuw en de 16e eeuw dateren ( soms nog iets jonger ). De inhoud kan ( kon ) heilig water bevatten of olie van een heilige. Het kon ook dienen als bewijs dat men zijn pelgrimstocht had verricht. Soms is aan de hand van de tekening op de ampul de locatie te achterhalen. Helaas zijn de meesten niet localiseerbaar ( onbekende tekening, geen tekening, enz… ) 

Lit: Heilig en Profaan 2 pag. 384 afb. 1615

Referentie 04988 r en v

Gedetermineerd door Willy Piron ( Kunera, RU )

Gelderland: duit 1784

Gevonden door Daan Crals

Materiaal: koper

Diameter: 21,5 mm

Gewicht: 2,68 gr

Voorzijde: In vijf regels: * D * /  GEL / RI.AE / 1784 / mt. Voluit: ducatus Gelriae, en betekent: hertogdom Gelderland.

Keerzijde: Gekroond wapen van Gelderland. Tekst: IN DEO. EST. SPES. NOSTRA wat betekend: onze hoop is in de Heer.

Muntmeesterteken: korenaar

Muntmeester: Marten Hendrik Lohse 1782 – 1806. Geen vermelding van duiten in zijn muntbussen.

Slagplaats: Harderwijk

Wapen van Gelderland

Referentie

Lit: V.20.3 – PW 1018

Gedetermineerd door Eric Aerts