Bronsmunt AE23: Magnentius 350 – 351 n.Chr.

Gevonden door Jeroen Verrijckt

Materiaal: brons

Diameter: 22 mm

Gewicht: ?

Voorzijde: Gedrapeerde en geharnaste buste met diadeem naar rechts. Tekst: D N MAGNEN-TIVS P F AVG

Keerzijde: Keizer staande naar links, Victory op een wereldbol in de linkerhand en een standaard met christenteken in de rechterhand. Tekst: FELICITAS REIPVBLICAE en in de afsnede het muntteken FPLG

Slagplaats: Lyon

Lit: RIC VIII Lyons 109; BMCRE 209.

Gedetermineerd door Andre van Erkom

Penning type Sint-Andreaskruis: ca. 1430 – 1467

Gevonden door Paul Blomme

Materiaal: lood / tin legering

Diameter: 15 mm

Gewicht: 1,42 gr

Voorzijde: Binnen een gearceerde boord die een pseudo-legende voorstelt, een opengewerkt Sint-Andreaskruis. Ter weerszijden van het smal geplaatst schuinkruis een punt/cirkel motief.

Keerzijde: Binnen een gearceerde boord die een pseudo-legende voorstelt, een lang glad gevoet kruis met in de kwartieren telkens een punt/cirkel motief.

Datering: z.j. ca. 1430-1467.

Aanmaakplaats: z.pl. Brugge

Opmerking: De juiste functie/datering voor deze penning is niet gekend.

Uit Numismatica Brugge en het Vrije. December 2021 nr. 10 “Drie Brugse penningen nader bekeken”.

Referentie

Lit.: A. De Schodt, Résumé historique de la numismatique Brugeoise, Brugge, 1888, pag.43 – J.E.L. Pelsdonk, Penninxckens van Loode, pag.206 nr.512. – Gezocht en gevonden (2016) pag.79 nr.7.5.6. – Paul Callewaert, Drie Brugse penningen onder de loep. (2021) Deel 2 Penning 3. 

Gedetermineerd door Paul Callewaert

Penning (Pseudo-munt) naar voorbeeld van ½ Gros de Nesle (?): ca. 1550

Gevonden door Paul Blomme

Double sol Parisis

Hendrik II van Frankrijk 1536-1559

Materiaal: lood / tin legering

Diameter: 19 mm

Gewicht: 2,60 gr

Voorzijde: Binnen een veelpas, omsloten door een gearceerde band die een pseudo legende voorstelt de hoofdletter H, gelegen op een gearceerde T (?). Geflankeerd ter weerszijden met een “Fleur de lys”.

Keerzijde: Binnen een dubbele cirkel, omsloten door een golvend patroon die een pseudo legende voorstelt een dubbellijnig geankert kruis, met in het hart een punt/bolletje. In de kwartieren een punt/bolletje.

Datering: z.j. ca. 1550.

Aanmaakplaats: z.pl. (Frankrijk ?).

Referentie

Lit: J.E.L. Pelsdonk, Pennincxkens van Loode pag.199 nr.382. Deze word gedateerd op 1275-1350 en heeft een diameter van 19 mm, en weegt 2,81 gr. en staat de horizontale balk wel aan de onderzijde.

Gedetermineerd door Paul Callewaert

Heilighangertje: Scherpenheuvel 20ste eeuw tot heden

Gevonden door Arno Holsters

Materiaal: koperlegering

Hoogte: 29 mm

Gewicht: 2,4 gr

Voorzijde: Centraal O.L.V. in eikenboom, bladerdek goed zichtbaar en er hanger vier krukken aan. Voor haar een aantal personen staand/geknield en/of biddend, en een hond of schaap. Tekst: N.DAME DE MONTAIGU / P. P. NOUS

Afbeeldingsresultaat voor OLV van Scherpenheuvel

Keerzijde: Twee harten met vlam met daarboven een kroon. Het linkse hart vertoond een doornkrans en het rechtse hart is met een zwaard doorboord. ( lijden van Jezus en Smarten van Maria ). Het symboliseert de devotie tot het Heilig Hart van Jezus en het Onbevlekt Hart van Maria.

Afbeeldingsresultaat voor devotie tot het (Aller) Heilig(st) Hart van Jezus. 

Gedetermineerd door Grot Marmot

Antwerpen: oord 1692

Gevonden door Amine Beldjoudi

Materiaal: koper

Diameter: 23 mm

Gewicht: 3,65 gr

Voorzijde: Gekroond vuurijzer omgeven door 3 wapenschildjes. Links Oostenrijk, rechts Bourgondië en onder Brabant. Tekst: ( handje ) CAROL. II. D.G. HISP. ET. INDIARUM. REX. (of variant). Voluit: Carolus II Dei gratia Hispaniarum et Indiarum rex, wat betekent: Karel II, bij Gods gratie koning van Spanje en de Indiën (de tekst gaat op de keerzijde verder).

  

Wapens van Oostenrijk, Bourgondië en Brabant

Keerzijde: Gekroond Spaans wapenschild (2), aan weerszijden v/d kroon het jaartal 16 / 91. Tekst: ARCH. AVS. DVX. BVRG. BRAB (of variant). Voluit: Archidux Austria dux Burgundie et Brabant, wat betekent: aartshertog van Oostenrijk, hertog van Bourgondië en Brabant.

1 = Castilië (Kasteel).
2 = Leon (Leeuw met gouden kroon).
3 = Aragon (4 rode palen).
4 = Sicilië (Bestaat uit de 4 rode palen van Aragon en de adelaar van Hohenstaufen).
5 = Portugal (5 blauwe schildjes in een rand van 7 gouden kasteeltjes).
6 = Oostenrijk (Zilveren faas).
7 = Bourgondië (3 schuine balken in blauw en goud).
8 = Valois (3 Lelies).
9 = Brabant (Gouden leeuw).
10 = Vlaanderen (Zwarte leeuw).
11 = Tirol (Rode adelaar).

Muntmeester: Pieter van Vreeckem 1691 – 1696

Muntteken: handje

Slagplaats: Antwerpen

Karel II van Spanje

Referentie

Lit: GH.356 – AvK.116

Gedetermineerd door Eric Aerts