Frankrijk: ½ sol 1769 ( ? )

Gevonden door Amine Beldjoudi

Materiaal: koper

Diameter: 25 mm

Gewicht: 4,20 gr

Voorzijde: Buste naar rechts. Tekst: LUDOV·XV· D·GRATIA

Keerzijde: Gekroond Frans wapenschild. Tekst: FRANCAE ET ( mt ? ) NAVARRAE REX 1769

Ontwerper: Charles Norbert Röettiers

Muntmeesterteken: ?

Muntteken: ?

Slagaantal: ?

Lodewijk XV van Frankrijk

Referentie

Gedetermineerd door Amine Beldjoudi

Bulla: Paus Urbanus IV ( Jacques Pantaléon ) 1261-1264

Gevonden door Martine Delplace

Materiaal: lood

Diameter: 38 mm

Gewicht: 36,2 gr

Voorzijde: Binnen een parelcirkel twee ovalen parelcirkels, met heiligen afgebeeld. De stichters en de patroonheiligen van Rome. Links het hoofd van H. Paulus en rechts het hoofd van H. Petrus. De twee heiligen, zijn gescheiden door een langbenig zwaardvormig kruis. Boven de heiligen, de tekst: SPASPE Voluit: Sancti Paulus Sanct Petrus, wat betekent: Heilige Paulus en heilige Petrus.

Keerzijde: Binnen een parelcirkel in drie regels: VR / BANVS / . P^P IIII . voluit: Urbanus Papa Patria IIII, wat betekent: Paus Urbanus IV.

Datering: ca. 1198-1216

Aanmaakplaats: Pauselijke Staten – Rome

De Pauselijke documenten , bullen genaamd, worden in de pauselijke kanselarij voorzien van een zegel. Dit zegel dat meestal van lood was gemaakt kwam ook voor in zilver en goud. De zegel werd samen met een touw koord aan het kerkelijk document bevestigd.
Pauselijke zegels van lood waren al in gebruik tijdens de pontificatie ( ambtsbekleding ) van Paus Agapitos ( 535-536 ).
Mogelijks waren Bullae al voor die tijd in gebruik, maar dan vervaardigd uit was.
Pauselijke boodschappen vanuit het Vaticaan voorzien van een Bulla waren bestemd voor kerken, bisschoppen en kloosters.
De vroege bulla laat allen de Pausnaam zien ( Hadrianus ) en de letters PaPa. Later afgekort naar PP ( Papa patria )
In de middeleeuwen priester van het vaderland geheten.
Tijdens de pontificatie van paus Gregorius VII ( 1073-1085 ) verandert de Bulla.
De hoofden van de apostelen Petrus en Paulus verschijnen op de Bulla. Paulus links en Petrus rechts geflankeerd door de het woord SPASPE.
Dit is een afkorting van Sanctus Paulus Apostulus Sanctus Petrus Episcopus.
Wat wil zeggen: Heilige apostel Paulus en Heilige bisschop Petrus.
Paus Urbanus II ( 1088-1099 ) maakte er een andere versie van en laat de hoofden van de apostelen weg. Hiervoor in de plaats komen alleen hun namen. Enkele jaren later is de Bulla weer voorzien van de Heilige apostel hoofden en gaat deze uitvoering door tot circa 1850.
Ongeveer 750 jaar hebben de hoofden van de twee apostelen deel uitgemaakt van de Bulla.
De letters SS op een bulla staan voor subscripsit.
Wat wil zeggen: ” heeft ondertekend ”

Paus Urbanus IV

Referentie

Referentie

Referentie

Gedetermineerd door Paul Callewaert

 

Belgisch embleem gezondheidsdienst: interbellum

Gevonden door Hilde Hermans

Materiaal: koperlegering

Lengte: 30 mm

Gewicht: 1,92 gr

Asclepius was de zoon van Apollo en Coronis. Hij wordt meestal afgebeeld met een een staf, de asclepiusstaf of esculaap, waar een slang omheen kronkelt die gevoed wordt uit een schaal die zich bovenaan de staf bevindt.
Deze staf is al sinds eeuwen het symbool voor artsen en apothekers.
 

Referentie

Referentie

Gedetermineerd door Philip De Busscher en Grot Marmot

Keulen: ¹⁄₁₆ Reichsthaler 1671

Gevonden door Dutch roman digger

Materiaal: zilver 

Diameter: ?

Gewicht: ?

Voorzijde: Centraal in drie regels boven een wapenschild van Keulen ✽XVI✽ / I.REICHs / THALER Tekst:  CIVI: COL 1671`MON: ARGEN

Wapen van Keulen

Keerzijde: Buste naar rechts. Tekst: LEOPOLDVS D G RO. IM. SE. AVG ✽

Slagplaats: Keulen

Keizer Leopold

Referentie

Gedetermineerd door Roman dutch digger

Driehoekig balansschaaltje uit een muntgewichtdoos: 16e eeuw

Gevonden door Mark Boeckhout

Materiaal: koperlegering

Afmetingen: 50 mm / 50 mm / 51 mm

Gewicht: ?

hans4

De munt werd op het vlakke driehoekige schaaltje gelegd, het muntgewicht in het ondiepe ronde schaaltje.
Met kleine plaatvormige gewichtjes, de zogenaamde aasjes kon worden bepaald hoeveel een munt te weinig woog. Een klein ondergewicht was toegestaan, in ruil voor korting op de prijs van de munt.

Van het balansschaaltje kan niet met zekerheid worden gezegd dat het onderdeel was van een trompetbalans. De kans daarop is echter groot.

Referentie

Referentie

Gedetermineerd door Eric Aerts en Ritzo Holtman

Brugge: oord 1749

Gevonden door Amine Beldjoudi

Materiaal: koper

Diameter: 23 mm

Gewicht: 3,22 gr

Voorzijde: Borstbeeld van Maria Theresia naar rechts met halssnoer om en oorbel in. Tekst: M. T. D.G. R. JMP. G. H. – B. REG. A. A. D. BURG. (of variant). Voluit: Maria Theresia Dei gratia Romanorum imperatrix, Germania, Hungaria, Bohemia regina, archidux Austria, dux Burgundie wat betekent: Maria Theresia, bij Gods gratie Rooms keizerin, koningin van Duitsland, Hongarije en Bohemen, Aartshertogin van Oostenrijk en hertogin van Bourgondië

Keerzijde: AD / USUM / BELGII / AUSTR. / jaar. / leeuwtje Wat betekent: voor gebruik in de Oostenrijkse Nederlanden.

Datum: 1749

Muntmeester:  Lambert Mille

Muntteken: leeuwtje

Slagplaats: Brugge 

Maria Theresia van Oostenrijk

Referentie

Lit: AvK.212

Gedetermineerd door Eric Aerts