Valenciennes: 2/3 ruitergroot 1244 – 1280

Gevonden door Robbert Velt

Muntvrouwe: Margaretha van Constantinopel, gravin van Henegouwen, 1244 – 1280 (= Margaretha II van Vlaanderen)

Materiaal: zilver

Diameter: ?; ca. 23 mm

Gewicht gesnoeid: ?; ca. 2,4 gr

Voorzijde: Galopperende ruiter met geheven zwaard naar rechts, het paard draagt een dekkleed en heeft een pluim op het hoofd. Tekst: ✠ mONETA VALENCE / NENSIS

Keerzijde: Kort kruis met in de kwartieren een maansikkel. Tekst binnenbaan: ✠ rozet SIGNUM rozet CRVCIS rozet; Tekst buitenbaan: ✠ mARGARETA x COmITISSA.

Datum: z.j. 1244-1280

Slagplaats: Valenciennes

Margaretha II van Vlaanderen

Lit: Vanhoudt atlas G 435; Chalon Hainaut 13; Lucas Hainaut 39 type 4; Decroly type 4, 09/11.

Gedetermineerd door Robbert Velt en rimidi

Gedenkpenning ( medaille ): 1914

Gevonden door Kurt Cr

Materiaal: koperlegering

Diameter: 30 mm

Gewicht: 6,98 gr

Voorzijde: Bustes van Koning Albert I & Koningin Elisabeth naar links. Teks: LL. MM. ALBERT ET / ELISABETH. Lint onder de bustes met 1914-1915 (ingeslagen)

Keerzijde: ROI – DE L’HONNEUR = REINE – DE LA CHARITE

Lit: Lefebure 332

Gedetermineerd door Eric Aerts

Mongolië: Dang, dirham 1352

Gevonden door Brynckminator Brynckminator

Muntheer: Jani Beg (Djanibek Khan), Khan van de Gouden Horde, Mongolië, 1342-1357 na Chr (753-754 AH).

Materiaal: zilver

Diameter: 12 mm

Gewicht: 0,6 gr

Datum: 1352

Slagplaats: Gulistan 

Referentie

Gedetermineerd door rimidi met dank aan Peter D’Haese, Azhar Muhammad, …

Lit: R Z Sagdeeva # 210; S Album # 2027

Portugal: Cruzado Calvário (400 reais) 1538 – 1557

Gevonden door Lean van Tilborg

Muntheer: Dom João III (O Piedoso), Johan III “de Vrome”, koning van Portugal 1521-1557

Materiaal: goud 989,6 / 1000

Diameter: 25 mm

Gewicht: 3,43 gr

Voorzijde: Gekroond wapenschild van Portugal. Tekst: ✠ IOA : III : POR : ET : AL : REX : Johan III koning van Portugal en Algarve.

Keerzijde: In het veld het kruis van Golgotha (Calvarieberg), dat zich uitstrekt tot aan de onderrand en het omschrift onderbreekt. Tekst: ✠ IN . HOC . SI(G)NO . VINC(E)S

Datum: z.j. 1538 – 1557

Slagplaats: Lissabon

Johan III van Portugal

Lit: A Gomes 2007, 170.02var

Gedetermineerd door rimidi

Antoninianus: Gallienus 267 – 268 n.Chr.

Gevonden door Kris Van Den Berge

Materiaal: biljoen

Diameter: 16 mm

Gewicht: 2,09 gr

Voorzijde: Buste met stralenkrans naar rechts. Tekst: GALLIENVS AVG

Keerzijde: Lopende gazelle naar rechts. Tekst: DIANAE CONS AVG en in de afsnede XI

Slagplaats: Rome

Referentie

Lit: RIC 181; RCV 10200

Gedetermineerd op DVVL

Medaille veeprijskamp fokpaarden Brabant: 1909

Gevonden door Kayley Wolfs

Materiaal:

Diameter: 46 mm

Gewicht: 38,95 gr

Voorzijde: 2 boerenpaarden die in draf naar rechts lopen op een horizontale lijn. Tekst: ‘Amélioration de l’espèce chevaline – Verbetering der paardenrassen’. Onder de horizontale lijn staat de tekst: ‘Koninkrijk België Royaume de Belgique’.

Keerzijde: Centraal in het veld: BRABANT – 1909

Referentie

Referentie

Gedetermineerd door Herremans Eddy en Bruno Tielemans

Douaneloodje: Nederland 19e eeuw

Gevonden door Kurt Cr

Materiaal: lood

Diameter: ?

Gewicht: 9,76 gr

Voorzijde: Gekroond Nederlands wapenschild 

Keerzijde: R & A ( Rechten en Accijnzen ) met daaronder een administratief nummer verwijst naar het belastingkantoor.

Referentie

Referentie

Gedetermineerd door Herremans Eddy

Méreau, Sint Baafs Abdij (Abdij van Boudelo): ca. eind 16e eeuw – begin 17e eeuw

Gevonden door Filip Behiels

 

Materiaal: lood / tin

Diameter: 16,2 mm

Gewicht: 2,35 gr

Voorzijde: Binnen een gladde cirkel een kruisstaf. Ter weerszijden van de kruisstaf, de gotische majuskel letters: 𝖉 / a Dei Angus/Angus Dei ( Gods Lam/Lam Gods )

Keerzijde: Binnen een gladde cirkel het hoofd van het Lam Gods met nimbus naar rechts. Rechts de gotische letter: 𝖙 ( ? )

Datering: z.j. ca. eind 16e eeuw, begin 17e eeuw.

Aanmaakplaats: Gent

Opmerking: De juiste functie, datering en aanmaakplaats voor deze penning is onbekend.

Referentie

Gedetermineerd door Paul Callewaert