Messina: Denaro ca. 1296-1337

Gevonden door Jp Brusselman

Muntheer: Federico III of Aragon, koning van Sicilië, 1296-1337 (= Frederik II van Sicilië en ook Frederik III van Aragon)

Materiaal: biljoen

Diameter: 18 mm

Gewicht: 0,6 gr

Voorzijde: Gekroonde buste van de vorst naar links. Tekst tussen twee parelcirkels: ✠•FRI•T•DEI•GRA•; Frederik de derde met Gods gratie

Keerzijde: Een kort gevoet kruis met in het tweede kwartier een ster. Tekst tussen twee parelcirkels: ✠•REX•SICILIE•; …koning van Sicilië.

Datum: z.j. ca. 1296-1337

Slagplaats: Messina 

Referentie

Lit: MIR Sicily 185; Spahr 36; Biaggi 1312; MEC Italy III 780

Gedetermineerd door rimidi

Engeland: Long cross penny ca. 1299 – 1301

Gevonden door Koen Meulewaeter

Muntheer: Edward I koning van Engeland, 1272-1307

Materiaal: zilver

Diameter: 18,2 mm

Gewicht: 1,32 gr

Voorzijde: Gekroonde buste in vooraanzicht van de koning, ster op de kraag aan de borst. Tekst tussen twee parelcirkels: ✠ EDW R AIIGL DIIS HYB

Keerzijde: Een lang gevoet kruis dat de binnenste parelcirkel onderbreekt, in de kwartieren telkens drie bolletjes. Tekst tussen twee parelcirkels: CIVI – TAS – LOII – DOII.

Datum: z.j. ca. 1299 – 1301

Slagplaats: Londen

voorbeeld Class 9b

Eduard I van Engeland

Lit: ca Class 9a/b Spink 1407/1408; North 1036/1-2, 1037/1

Gedetermineerd door rimidi

Engeland: Long cross penny. Class 4c (?) ca. 1282 – 1289

Gevonden door Koen Meulewaeter

Muntheer: Edward I, koning van Engeland, 1272-1307

Materiaal: zilver

Diameter: 18,6 mm

Gewicht: 1,33 gr

Voorzijde: Gekroonde buste in vooraanzicht van de koning. Tekst tussen twee parelcirkels: ✠ EDW R AИGL DИS HYB

Keerzijde: Een lang gevoet kruis dat de binnenste parelcirkel onderbreekt, in de kwartieren telkens drie bolletjes. Tekst tussen twee parelcirkels: CIVI – TAS – LON – DON.

Datum: z.j. ca. 1282-1289

Slagplaats: Londen

Opmerking: Wegens de staat van de munt is een exacte determinatie onmogelijk.

Eduard I van Engeland

Referentie

Lit: ca. Class 4c Spink 1396; North 1025

Gedetermineerd door rimidi

Engeland: Short cross penny. ca Class 6c1 ca. 1215-1216

Gevonden door Tom Maertens

Muntheer: Henry III, koning van Engeland, 1216-1272

Materiaal: zilver

Diameter: 19 mm

Gewicht: 1,3 gr

Voorzijde: Gekroonde bebaarde vooraanzicht van de koning, een scepter in de rechter hand houdend. Tekst, de scepter onderbreekt het omschrift: hENRICVS R / EX.

Keerzijde: Kort dubbel kruis met aan de uiteinden van de armen parels, in de kwartieren vier bolletjes met elkaar in het midden verbonden door een recht streepje. Tekst: ✠ ILGER•ON•LVNDE; ND in ligatuur.

Datum: z.j. ca. 1215-1216

Muntmeester: Ilger

Slagplaats: Londen

Hendrik III van Engeland

Referentie

Lit: North 976/1; Seaby 1355; Mass 1843; Bron referentie maar ND niet in ligatuur

Gedetermineerd door rimidi

 

Zilveren leeuw, Dubbele groot, plak: ca. 1365-1384

Gevonden door Amine Beldjoudi

Muntheer: Lodewijk van Male, graaf van Vlaanderen, 1346-1384

Materiaal: zilver

Diameter: 32 mm

Gewicht: ?; uitgifte: ca. 4,05 gr

Voorzijde: Een zittende leeuw, naar links kijkend met een gekroonde pothelm en een gevleugelde leeuwenkop als helmteken in een meervoudige boogcirkel van 15 boogjes. Tekst binnen parelcirkels: LVDOVICVS:DEI:GRA:COmES:Z:DnS:FLAnDRIE; (interpunctie twee puntjes
boven elkaar, ronde E?)

Keerzijde: Kort bloemenkruis in het veld met erom heen twee concentrische parelcirkels met tekst binnenbaan: ✠ MONETA*DE*FLANDRIA; (*= klaverblad?), rechte E.  Tekst buitenbaan: ✠ BENEDICTVS:QUI:VENIT:IN:NOmINE:DOmINI; interpunctie twee puntjes boven elkaar.

Datum: z.j. ca. 1365-1384

Slagplaats: Gent of Mechelen, emissie niet meer te bepalen 

Opmerking: Wegens de toestand van de munt is een exacte emissie niet meer te bepalen en is zelfs de dubbele groot van Philips de Stoute, ca. 1384 niet uit te sluiten (Vanhoudt atlas G 2620).

Lit: J-C Martiny 40.x; Gaillard, 223/224; De Mey Vla, 216/220; Schutyser 85; Vanhoudt atlas G2606

Gedetermineerd door rimidi

Namen: Dubbele mijt ca. 1418 – 1429

Gevonden door Martijn Aarts

Muntheer: Jan III van Namen, Markgraaf van Namen, 1418-1429.

Materiaal: biljoen

Diameter: 21 mm

Gewicht: 1 gr

Voorzijde: In het veld  de letters nAm getopt door een boogvormig afkortingsteken. Tekst: ✠ IOhAnnES  : COmES : nA

Keerzijde: Kort gelelied kruis. Teks: ✠ mOnETA : nAMVRCEn of variant; Munt van Namen.

Datum: z. j. ca. 1418-1429

Slagplaats: Namen

Lit: De Mey Namen 262/263; Vanhoudt atlas G 2311/G2312; Chalon 198/199

Gedetermineerd door rimidi

 

 

Dordrecht: halve groot ca. 1493 – 1496

Gevonden door Martijn Aarts

Muntheer: Philips de Schone, als graaf van Holland, 1482-1506

Materiaal: zilver 213 / 1000

Diameter: 17 mm

Gewicht: – 1 gr; uitgifte: 1,15 gr

Voorzijde: Wapenschild van Philips de Schone in het veld. Tekst: kroontje PhS°ARChIDVX° AVST°BVR°CO°h; Philips aartshertog van Oostenrijk en Bourgondië en graaf van Holland.

Keerzijde: Lang gevoet kruis het omschrift onderbrekend, in het midden opengewerkt met het muntteken, een roosje, van Dordrecht. In de kwartieren 1 en 4 een roosje en in de kwartieren in 2 een lelie en in 3 een klimmend leeuwtje. Tekst: In°nO – MInE- DOMIn – I°AME; In naam van de vader amen.

Datum: z.j. ca. 1493-1496

Slagplaats: Dordrecht

Filips de Schone

Lit: Vanhoudt atlas H 129var; van Gelder Hoc 103-6; vd Chijs Pl21/13-14; Vanhoudt new 133.DO

Gedetermineerd door rimidi

Gent: vuurijzer ca. 1489 – 1491

Gevonden door Martijn Aarts

Muntheer: Stad Gent op naam van Philips de Schone in opstand tegen Maximiliaan van Oostenrijk.

Materiaal: zilver 399 / 1000

Diameter: 29 mm

Gewicht: 3,3 gr

Voorzijde: Binnen een parelcirkel een zittende leeuw naar links, kijkend naar rechts en houdende het wapenschild van Vlaanderen tussen zijn klauwen. Tekst: + PhS’*DEI*GRA’*DVX* B’*COmES*FLAnD;  Philips met gratie Gods hertog van Bourgondië en graaf van Vlaanderen. Interpunctie klavertje.

Keerzijde: Binnen een parelcirkel een kort drienervig gebloemd kruis met in het opengewerkt hart een lelie.  In de kwartieren de letters G – A – n – D Tekst: + FIAT*PAX*In *VIRTVTE* TVA*ET* hAB’. Vrede en overvloed zijn in uw macht. Interpunctie klavertje.

Datum: z.j. ca. 1489-1491

Slagplaats: Gent

Filips de Schone

Lit: Martiny 148-9; De Mey Vl 636; Vanhoudt atlas H 206; van Gelder Hoc 147; Vanhoudt new 178

Gedetermineerd op facebook en door rimidi

Namen: Sterling (met wapenschild), esterlin ca. 1283 – 1293

Gevonden door Koen Meulewaeter

Muntheer: Gwijde van Dampierre, graaf van Vlaanderen als markgraaf van Namen, 1263-1297.

Materiaal: zilver

Diameter: 18,5 mm

Gewicht: 1,21 gr

Voorzijde: In een parelcirkel het wapenschild van Namen, een klimmende leeuw naar links met een schuinbalk van linksboven naar rechtsonder. Tekst in de vrije plaatsen tussen wapenschild en parelrand: MAR – ChIO N – AMURC; Markgraaf van Namen.

Keerzijde: In een parelcirkel een lang gevoet dubbel kruis met in de kwartieren telkens drie ringetjes. Tekst tussen twee parelcirkels: :G: CO /MES / FLA / DRE; Gwijde graaf van Vlaanderen.

Datum: z.j. ca. 1283 – 1293

Slagplaats: Namen

vince-800

Gwijde van Dampierre

Lit: Vanhoudt atlas G 2157; De Mey Na 69; Chalon Na 53

Gedetermineerd door Arjan Wagemakers en rimidi

 

Engeland: Long cross penny, sterling ca. 1310 – 1314.

Gevonden door Filip Behiels

Muntheer: Edward II koning van Engeland, 1307-1327

Materiaal: zilver

Diameter: 18,5 mm

Gewicht: 1,21 gr

Voorzijde: Gekroonde buste in vooraanzicht van de koning. Tekst: ✠ EDWA R ANGL DNS HYB

Keerzijde: Een lang gevoet kruis dat de binnenste parelcirkel onderbreekt, in de kwartieren telkens drie bolletjes. Tekst: CIVI – TAS – CAN – TOR

Datum: z.j. ca. 1310-1314

Slagplaats: Canterbury

Eduard II van Engeland

Referentie

Lit: Class 11a, Spink 1455; North 1060/1-3

Gedetermineerd door rimidi

%d bloggers liken dit: