Brugge: korte 1544

Gevonden door David Depraetere

Muntheer: Karel V, landsheer van de Bourgondische erflanden, 1506-1555

Materiaal: koper

Diameter: 20 mm

Gewicht: 1,80 gr; uitgifte: 1,92 gr

Voorzijde: Gekroonde buste van Karel V naar rechts. Tekst: : ⚜ : CAROLVS D G V IMP HISP REX 1544

Keerzijde: Klimmende leeuw naar links. Tekst: Anepigrafisch, kabelband rondom.

Jaartal: 1544

Muntteken: ⚜

Slagplaats: Brugge

Keizer Karel V

Lit: Vanhoudt new 234.BG; Vanhoudt atlas I 45 ; van Gelder Hoc 198-5

Gedetermineerd door rimidi

Utrecht: Sint Martinus goudgulden, Sint Maartens goudgulden, goudgulden: ca. 1433 / 1455

Gevonden door Axel Vroling

Muntheer: Rudolf van Diepholt (Rudolph von Diepholz), bisschop van Utrecht, 1433-1455

Materiaal: (bleek)goud

Diameter: 25 mm 

Gewicht: 3,06 gr

Voorzijde: In een dubbele driepas met buitenhoeken het wapenschild van Utrecht, een zilver kruis op een rood veld, op het hart het wapenschild van Rudolf van Diepholt, dwars gedeeld, in de bovenste helft een staande of lopende rode leeuw op zilver veld en in de onderste helft een witte duif (of arend) met uitgespreide vleugels op een rood veld. Tekst: ✠ MOn’*RODLP’*EPISC’*TRAIET’

Keerzijde: Sint Martinus ten voeten uit in vooraanzicht, met zijn rechter hand zegenend en met zijn linker een kromstaf houdend. Tekst onderbroken door mijter en voeten: SAnCTE ME / RTIn’*EPIS’

Datum: z.j. ca. 1433 / 1455.

Slagplaats: Deventer voor Utrecht

Rudolf van Diepholt

Lit: Delmonte 939; Friedberg 188; van der Chijs Utr 15.1‒ 3

Gedetermineerd door rimidi

 

Gent: Dubbele mijt ca. 1490 – 1491

Gevonden door Amine Beldjoudi

Muntheer: Stad Gent op naam van Philips de Schone.

Materiaal: biljoen

Diameter: 20 mm

Gewicht: 0,73 gr

Voorzijde: Binnen een parelcirkel een klimmende leeuw naar links. Tekst: ✠ PhS*DEI*GRA*DVX* CO*F, of variant;  Philips met gratie Gods hertog (van Bourgondië) en graaf van Vlaanderen.

Keerzijde: Binnen een parelcirkel een kort gevoet kruis met in het opengewerkt hart een lelie. Tekst: ✠ IN*DOMINO*CONFIDO *

Datum: z.j. ca. 1490-1491

Slagplaats: Gent

Filips de Schone

Lit: Martiny 153-1var; De Mey Vl 647var; Vanhoudt atlas H 212; van Gelder Hoc 153b

Gedetermineerd door rimidi

 

Valenciennes: 2/3 ruitergroot 1244 – 1280

Gevonden door Robbert Velt

Muntvrouwe: Margaretha van Constantinopel, gravin van Henegouwen, 1244 – 1280 (= Margaretha II van Vlaanderen)

Materiaal: zilver

Diameter: ?; ca. 23 mm

Gewicht gesnoeid: ?; ca. 2,4 gr

Voorzijde: Galopperende ruiter met geheven zwaard naar rechts, het paard draagt een dekkleed en heeft een pluim op het hoofd. Tekst: ✠ mONETA VALENCE / NENSIS

Keerzijde: Kort kruis met in de kwartieren een maansikkel. Tekst binnenbaan: ✠ rozet SIGNUM rozet CRVCIS rozet; Tekst buitenbaan: ✠ mARGARETA x COmITISSA.

Datum: z.j. 1244-1280

Slagplaats: Valenciennes

Margaretha II van Vlaanderen

Lit: Vanhoudt atlas G 435; Chalon Hainaut 13; Lucas Hainaut 39 type 4; Decroly type 4, 09/11.

Gedetermineerd door Robbert Velt en rimidi

Mongolië: Dang, dirham 1352

Gevonden door Brynckminator Brynckminator

Muntheer: Jani Beg (Djanibek Khan), Khan van de Gouden Horde, Mongolië, 1342-1357 na Chr (753-754 AH).

Materiaal: zilver

Diameter: 12 mm

Gewicht: 0,6 gr

Datum: 1352

Slagplaats: Gulistan 

Referentie

Gedetermineerd door rimidi met dank aan Peter D’Haese, Azhar Muhammad, …

Lit: R Z Sagdeeva # 210; S Album # 2027

Engeland: Penny ca. 1048-1050 (small flan emissie)

Gevonden door Lawrence Balcaen

Muntheer: Edward the Confessor, 1042 – 1066

Materiaal: zilver

Diameter: 14 mm

Gewicht: 1 gr

Voorzijde: Buste naar links. Tekst: EDPA – RDREX

Keerzijde: Een kort dubbel kruis tot aan het omschrift, pareltje in het midden. Tekst: ÆGELIG ON LVN.

Monetarius naam op de munt: ÆGELIG (Aethelwig)

Datum: z.j. ca. 1048-1050 (small flan emissie)

Slagplaats: Londen

Eduard de Belijder

Referentie

Lit: Spink 1175; North 0818

Gedetermineerd door Peter D’Haese en rimidi

Engeland: Noble ca. 1422 – 1427

Gevonden door Kay De Coninck

Muntheer: Henry VI, koning van Engeland, eerste regeerperiode, 1422-1461

Materiaal: goud 958 / 1000

Diameter: ?; uitgifte: 34 mm

Gewicht: ?; uitgifte: ca. 6,9 gr

Voorzijde: Staande koning op en zeilschip staat, zwaard in de rechterhand en wapenschild in de linkerhand, ring aan de rechter pols, vlag op achtersteven. Interpunctie door middel van drie pareltjes. Tekst tussen parelcirkels: h – EnRIC’ lelie DI’ GRA’ REX AnGL’ Z FRAnC’ Dn’S hYB’

Keerzijde: In een dubbele achtpas een gebloemd kruis met lelie aan uiteinden, “h” in het opengewerkt midden, in de kwartieren gekroonde gaande leeuwen. Ringetje in eerste buitenhoek van de achtpas, in de andere een drieblad, interpunctie door middel van een ringetje. Tekst tussen parelcirkels: (lelie?) Ih’C * AUT’ ° TRAnSIEnS ° PER ° mEDIUm ° ILLORV’ ° IBAT

Londen specifiek: vlak bij achtersteven (links) geen lelie of vlag.

Datum: z.j. ca. 1422-1427

Slagplaats: London tower mint, annulet issue

Hendrik VI van Engeland

Referentie

Lit: Spink 1799; North 1414

Gedetermineerd door rimidi

 

Brugge: Kwart groot ca. 1469 – 1472

Gevonden door Friso Langen

Muntheer: Karel de Stoute, graaf van Vlaanderen, 1467-1477

Materiaal: Biljoen 212/1000

Diameter: 16 mm

Gewicht: ? ca. 0,6 gr

Voorzijde: Het gevierendeeld Bourgondisch wapen met hartschild. Tekst: ✠ KAROL : DI : GRA : DX : BG : CO : FL;

Keerzijde: Kort gevoet kruis, in het centrum opengewerkt met het muntteken voor Brugge (lelie) in het midden. In de kwartieren een lelie en een klimmende leeuw naar links afwisselend. Tekst: ✠ mONETA : nOA : COmITI : FL’;

Datum: z.j. ca. 1469-72

Muntteken: ⚜

Slagplaats: Brugge

phil c

Karel de Stoute

Referentie

Lit: Vanhoudt atlas H 31; van Gelder Hoc 27-3; Deschamps de Pas 13, 64; Vanhoudt new 36.BG

Gedetermineerd door Marco Sanders en rimidi

Luik: Postulaatsgulden ca. 1466 – 1477

Gevonden door Smeets Nick

Muntheer: Lodewijk van Bourbon, prinsbisschop van Luik, 1456-1482

Materiaal: goud

Diameter: 23 mm

Gewicht: 2,45 gr

Voorzijde: In een dubbele driepas met uitstaande hoeken het wapenschild van Bourbon gelegen op een dubbel kruis. Tekst tussen parelcirkels: ✠ LVDOVICVS * *EPS’ * LEODIEnSIS.

Keerzijde: Sint Lambertus met mijter en kromstaf ten voeten uit, zegenend met de rechter hand. Mijter, kromstaf en voeten onderbreken het omschrift. Tekst tussen parelcirkels: * * / SAnCTVS / LAMBERTVS.

Datum: z.j. ca. 1466-1477

Slagplaats: Luik

Lodewijk van Bourbon

Referentie

Lit: De Chestret 342; Dengis 694; Vanhoudt atlas G 1036.

Gedetermineerd door rimidi op DVVL

Engeland: Voided long cross sterling/penny class 3bc ca. 1249

Gevonden door Rinus Schroevers

Muntheer: Henry III, koning van Engeland,1216-1272.

Materiaal: zilver

Diameter: 16 mm

Gewicht: 1,31 gr

Voorzijde: Gekroonde aanziende buste van de koning zonder scepter. Tekst: ★ hENRICVS REX.III’, NR in ligatuur.

Keerzijde: Lang dubbel kruis het omschrift onderbrekend, in de kwartieren telkens drie bolletjes. Tekst: PhI – LIP  – ON_N – ORh’, N_N in ligatuur.

Datum: z.j. ca. 1249

Muntmeester: Philip

Slagplaats: Northampton

Hendrik III van Engeland

Lit: Class 3bc: Seaby 1363A; ±North 987/1; Voorbeeld Hammered British coins.

Gedetermineerd door rimidi