Maille: ca. 1140 – 1180

Gevonden door Tom Devos

Muntheer: Abdij van Sint Winoksbergen.

Materiaal: zilver

Diameter: 12 mm

Gewicht: 0,35 gr

Voorzijde: In een parelcirkel een kort breedarmig gevoet kruis, in het eerste en vierde kwartier een gepunte ring, in het tweede en derde kwartier een C- vormig symbool met parels getopt naar buiten gericht en een parel tussen het symbool en het hart van het kruis. Tekst tussen parelcirkels: […]ANCV[…], wat we kunnen aanvullen tot ✠ SANCTVS

Keerzijde: In een parelcirkel een staande kromstaf met knop naar rechts gekeerd met links ervan een zegenende hand en rechts een kelk. Tekst tussen parelcirkels: ✠ […] ✠ NOC, voor ✠ WIN ✠ NOC (?)

Datum: z.j. ca. 1140-1180

Slagplaats: Sint Winoksbergen, Bergues.

Lit: Waarschijnlijk niet gepubliceerd. Zie ter vergelijking J Ghyssens 197; Vanhoudt atlas G 2486; Les Mailles M 178; A Haeck Vl 87; Richebé 63.

Gedetermineerd door rimidi

Hollandse penning. Type B met pothelm en short cross: ca. 1213 – 1222

Gevonden door Axel Vroling

Muntheer: Willem I van Holland, 1203-1222 als graaf, 1213-1222.

Materiaal: zilver

Diameter: 13 mm

Gewicht: 0,47 gr ( rand uitgebroken )

Voorzijde: Borstbeeld naar rechts met maliënkolder en pothelm versierd met drie andrieskruisjes en erboven een gepunte ring. Een geheven zwaard achter het hoofd. Tekst tussen parelcirkels: WILLEM.

Keerzijde: Een kort dubbellijnig kruis waarvan de armen eindigen op bolletjes, in elk kwartier een andrieskruisje. Tekst tussen parelcirkels: x HOLLANDIA.

Datum: z.j. ca. 1213-1222

Slagplaats: Dordrecht ?

Willem I van Holland

Lit: JJ Grolle, 8.2.1B4a; C van Hengel, C 11-1; van der Chijs 36.7

Gedetermineerd door rimidi

Maille ?: ca. 1170 – 1180

Gevonden door Martine Delplace

Muntheer: Philips van den Elzas, graaf van Vlaanderen, 1168-1191

Materiaal: zilver

Diameter: 11 mm

Gewicht: 0,3 gr

Voorzijde: Binnen een parelcirkel een kasteel/stadspoort met puntdak getopt met een parel. In het midden een grote ster boven twee ringetjes. Tekst: Anepigrafisch.

Keerzijde: Binnen een parelcirkel een kort gevoet kruis met in elk kwartier een parel met een recht steeltje verbonden met het midden van het kruis. Tekst tussen twee parelcirkels: P C P C P C P C; wat zou staan voor Philippus Comes.

Datum: z.j. ca. 1170-1180

Slagplaats: niet gekend, Dendermonde ?

Opmerking: Toewijzing door Victor Tourneur aan Dendermonde, bewijsvoering is te zwak voor de meeste numismaten om dit te volgen. ( A Haeck, EGMP 2001, p. 34 ).

Filips van de Elzas

Lit: Vanhoudt atlas G 2521; A Haeck Vl 308; Ghyssens 154.

Gedetermineerd door rimidi

Maastricht: Denier, type Keulse imitatie na 1036-1039 en hoogstwaarschijnlijk tussen 1040 en 1050.

Gevonden door Ignas Vermeulen

Muntheer: Anonieme emissie onder Luikse bisschop, Nithard (1037-1042), Wazon (1042-1048) of Theoduinus (1048-1075) en/of Hendrik III koning/keizer van het Heilig Roomse Rijk (1039-1056)

Materiaal: zilver

Diameter: 15 mm – 17 mm

Gewicht: 0,55 gr

Voorzijde: Een kort gevoet kruis met in eerste en vierde kwartier een parel en in het tweede en derde kwartier een klein kruisje. Tekst: ✠ H[…]OTGERVS IPN (andere lezen IDNI), voor “IMperator + H(enricus)OTGERVS”; Onderlijnde leesbaar, “S” is liggend.

Keerzijde: Een tempelgebouw met een trede naar Keuls voorbeeld, links en rechts ervan een ring. In de tempel het opschrift “COLO – NIA” over twee lijnen. Tekst: […]NON[…]ETRAICT[VM?], voor MONeta TRAIeCTensis; Onderlijnde leesbaar.

Monetarius: Otger ca. 1035-1050

Jaartal: z.j. na 1036-1039 en hoogstwaarschijnlijk tussen 1040 en 1050.

Slagplaats: Maastricht

Opmerking: Deze denier is een imitatie van een denier van Keulse herkomst onder aartsbisschop Hermann II (1036-1039).

Lit: Ch Piot, RBN 1856, p. 268-269, pl. 11 tek. 5; Dengis 174; Dannenberg 371 ; Hävernick 263 ; S Boffa, RBN 2009, p. 212; J C Thomsen, p. 209; P Ilisch JNGMP 2014, 23.12

Gedetermineerd door rimidi

 

Leuven: kleine denier, vermoedelijk !!  type leeuwenschild: ca. 1235 – 1252

Gevonden door David Vandenbussche

Muntheer: Stad Leuven onder Hertogdom Brabant.

Materiaal: zilver

Diameter: 12 mm

Gewicht: 0,1 gr ( ??? )

Voorzijde: In een parelcirkel een klimmende leeuw naar links in gepareld wapenschild. Erboven geen emissieteken te zien. Tekst: -.

Keerzijde: In een parelcirkel een Brabants kruis (B1/B2?)met in de kwartieren BAST (met abbreviatie boven de T) in tegenwijzerzin.

Datum: z.j. ca. 1235-1252.

Slagplaats: Leuven

Lit: Vanhoudt atlas G 32; A Haeck 394 var a (2.12a20/B1a36b/d).

Gedetermineerd door rimidi

Leuven ( of Brussel ): Kleine denier, Denarius na 1282 tot ca. 1287

Gevonden door Caroline De Corte

Muntheer: Jan I hertog van Brabant, 1268-1294 

Materiaal: zilver

Diameter: 11 mm

Gewicht: 0,4 gr

Voorzijde: In een parelcirkel een klimmende leeuw naar links. Tekst: Anepigrafisch.

Keerzijde: In een parelcirkel een lang gevoet kruis. Teskt: In de kwartieren van het kruis I -D – V – X ; voor Jan hertog.

Datum: z.j. na 1282 tot ca. 1287

Slagplaats: Leuven ( of Brussel )

Jan I van Brabant

Lit: Vanhoudt atlas  G 170; de Witte 201; de Mey Br 97; A Haeck 546

Gedetermineerd door rimidi

Keulen: Pfennig, denar. (Hävernick 5de type) ca. 1190 – 1191

Gevonden door Bart Braibant

peter p1.2

Muntheer: Philipp von Heinsberg, aartsbisschop van Keulen, 1167 -1191 

Materiaal: zilver

Diameter: 18,5 mm

Gewicht: 1,27 gr

Voorzijde: In een onderaan onderbroken parelcirkel de aartsbisschop met mijter frontaal, gezeten in een vouwstoel met dierenkoppen als armsteunen, met in de rechter hand een kromstaf naar binnen gekeerd en in zijn linker hand een bijbel. Op zijn kazuifel dikke knopen. Tekst: In principe ✠ PHILIPPS A(RCHIE)PC of variant.

Keerzijde: In een parelcirkel een ommuring met middenpoort en met daarachter een religieus gebouw met brede middentoren en twee smallere zijtorens met koepels. Tekst: In principe ✠ SANCTA COLONIA of variant.

Datum: z.j. ca. 1190 – 1191

Slagplaats: Keulen

peter1-800

Opmerking: wegens de staat is een exacte determinatie niet mogelijk.

Opzettelijke behameringen!!!

Filips I van Heinsberg

Lit: Hävernick 573 t e m 581

Gedetermineerd door rimidi

 

Stad Ieper: maille ca. 1180 – 1220

Gevonden door Bart Maertens

Muntheer: Stedelijke muntslag onder graafschap Vlaanderen.

Materiaal: zilver

Diameter: 12 mm

Gewicht: 0,6 gr

Voorzijde: In een parelcirkel twee driehoeken kruiselings gelegen, de uiteinden van een van hen telkens eindigend in een gepunte ring, de andere telkens eindigend op een lelie tussen twee parels. In het midden van de driehoeken een parel/rozet(?), zes ringen verspreid tussen de toppen van de driehoeken(onder de parels). Tekst: Anepigrafisch.

Keerzijde: In een dubbele parelcirkel de letters I P R A, omschrift onderbroken door een lang gevoet kruis. In het eerste en vierde kwartier een parel, in het tweede en derde kwartier een ring. IPRA staat voor Ieper.

Datum: z. j. ca. 1180-1220

Slagplaats: Ieper

Lit: J Ghyssens 2141; Les Mailles  M 879.

Gedetermineerd door rimidi

Nijmegen: penning ca. 1237 tot ca. 1247

Gevonden door Axel Vroling

Munthee: Frederik II, keizer van het Duitse Rijk, 1212 – 1250 (* of navolging)

Materiaal: zilver

Diameter: ca. 10 mm

Gewicht: 0,57 gr

Voorzijde: In een parelcirkel de gekroonde frontaal staande keizer ten halve lijve met in de rechter hand een leliescepter  en in de linker hand een rijksappel. Tekst tussen parelcirkels: ✠ CЄSΛRЄ. (deels zichtbaar).

Keerzijde: In een parelcirkel een kort kruis met bollen op de uiteinden, in de hoeken van het kruis de letters Λ V E ✿ . Tekst tussen patrelcirkels: ✠ NVMΛGЄN. (deels zichtbaar).

Datum: z.j. ca. 1237 tot ca. 1247.

Slagplaats: Nijmegen

Keizer Frederik II

Lit: Enno Van Gelder, 1984, type D1; De Voogt 1867 nr 7-11; De Wit 2007, 331, nr 1039-1040; A Cruysheer, 2019, nr 8 (* : zie opmerkingen van Anton hierover) en bron foto voorbeeld.

Gedetermineerd door rimidi

Luik: denier ca. 1196

Gevonden door Bart Braibant

Muntheer: Albert van Kuik (Albert de Cuyck), prinsbisschop van Luik, 1195-1200

Materiaal: zilver

Diameter: 15,1 mm

Gewicht: 0,79 gr

Voorzijde: Gemijterde buste van de prinsbisschop fontaal, een kromstaf naar binnen gekeerd in de linker hand en met de rechter hand zegenend. Tekt: ALB / E / P-S

Keerzijde: Een religieus gebouw tussen twee torens. Boven het dak een dalende vogel met de kop tussen twee ringen. Ter weerszijden van de torens twee ringen. Tekst: Anepigrafisch

Datum: z.j. ca. 1196

Slagplaats: Luik

Albert van Cuyck

Lit: Vanhoudt atlas G 832; Dengis 397

Gedetermineerd door Arjan Wagemakers en rimidi