Stad Ieper: maille ca. 1140 – 1180

Gevonden door Klaas Martens

Muntheer: Stad Ieper onder graafschap Vlaanderen.

Materiaal: zilver

Diameter: 11 mm

Gewicht: 0,4 gr

Voorzijde: In een dubbele parelcirkel een driehoekig wapenschild met klimmende leeuw naar links met aan beide zijden een boog/maansikkel en erboven een ringetje. Tekst: Anepigrafisch.

Keerzijde: In een parelcirkel een gelelied kruis met een gepunte ring in het hart. Tekst: In de kwartieren de letters I – P – R – E; Ieper.

Datum: z.j. ca. 1140-1180

Slagplaats: Ieper

Lit: J Ghyssens 1130var; Vanhoudt atlas G 2421var; A Haeck 225var;

Gedetermineerd door rimidi

Stad Brugge: maille ca. 1250-1259

Gevonden door Klaas Martens

Muntheer: Stad Brugge onder graafschap Vlaanderen

Materiaal: zilver

Diameter: 11 mm

Gewicht: 0,4 gr

Voorzijde: In een parelcirkel een gehelmde krijger gaande naar rechts met in de rechter hand een geheven zwaard en in de linker een wapenschild (met erop een leeuwtje?). Tekst: Anepigrafisch.

Keerzijde: In een parelcirkel een gelelied kruis. Tekst: Anepigrafisch.

Datum: z.j. ca. 1250-1259

Slagplaats: Brugge

Lit: J Ghyssens 426/427; Vanhoudt atlas G 2397var; A Haeck 157; Gaillard 57/58

Gedetermineerd door rimidi

Arnhem: penning, denier ca. 1234-1254

Gevonden door Axel Vroling

Muntheer: Otto II van Gelre, graaf van Gelderland, 1229-1271.

Materiaal: zilver

Diameter: ?

Gewicht: ?

Voorzijde: Buste van de graaf frontaal, in de rechter hand een geheven zwaard houdend en in de linker een palmtwijg. Zwaard en palmtwijg onderbreken de binnenste parelcirkel. Tekst: ✠ OTTO  COMES ; Graaf Otto

Keerzijde: Het Gelderse wapenschild met klimmende leeuw met in de vrijstaande hoeken tussen de parelcirkel het omschrift. Tekst: AR – NEM – ES

Datum: z.j. ca. 1234-1254

Slagplaats: Arnhem

Otto II van Gelre

Lit: van der Chijs Gel, 1.8; Benders, Jahrbuch für Numismatik und Geldgeschichte vol 50, (2000), Type III, p. 118

Gedetermineerd door rimidi

Luik of Stavelot: oord ca. 1612 – 1650

Gevonden door Peter Peeters

Muntheer: Ferdinand van Beieren, prinsbisschop van Luik, 1612-1650

Materiaal: koper

Diameter: ca. 24 mm

Gewicht: 2,9 gr

Voorzijde: Buste van de bisschop met electoraal bonnet getooid naar links. Tekst: · FERDINANDVS · D · G · ARC · COL ·; Ferdinand met Gods gratie aartsbisschop van Keulen…

Keerzijde: Gevierendeelde wapenschild (Beieren- Palts) van de bisschop getooid met electoraal bonnet. Tekst: . PR ·L · ET · S · CO · P · R · D · BAV ·; princeps Leodiensis et Stabulensis, comes palatinus Rheni, dux Bavariae.

Afbeeldingsresultaat voor wapen van palatinat en beieren

Wapenschild van Beieren – Palts

Muntmeester:

Datum: z.j. ca. 1612-1650

Slagplaats: Luik of Stavelot

Ferdinand van Beieren

Lit: Vanhoudt atlas G 1279; Dengis 1072; De Chestret 617.

Gedetermineerd door Peter Peeters en rimidi

Hoei: denier ca. 1199

Gevonden door Bart Braibant

Muntheer: Albert van Kuik (Albert de Cuyck), prinsbisschop van Luik, 1195-1200

Materiaal: zilver

Diameter: 15,5 mm

Gewicht: 0,60 gr

Voorzijde: In een parelcirkel de gemijterde buste van de prinsbisschop naar rechts, een kromstaf naar buiten gekeerd in de linker hand. Tekst niet meer te lezen: ALB / E / P-S

Keerzijde: In een parelcirkel een religieus gebouw met driehoekig fronton met erboven een kruis tussen twee gekanteelde torens en met op het eerste verdiep een venster. Dit alles in een gekanteelde ommuring voorzien van een poortopening. Tekst niet meer te lezen: H / OI.

Datum: z.j. ca. 1199

Slagplaats: Hoei

Albert van Cuyck

Lit: Vanhoudt atlas G 834; Dengis 401

Gedetermineerd door rimidi

Luik: denier ca. 1196

Gevonden door Bart Braibant

Muntheer: Albert van Kuik (Albert de Cuyck), prinsbisschop van Luik, 1195-1200

Materiaal: zilver

Diameter: 15,5 mm; uitgifte ca. 15 mm ?

Gewicht: 0,75 gr; uitgifte ca. 0,80 gr

Voorzijde: Gemijterde buste van de prinsbisschop fontaal, een kromstaf naar binnen gekeerd in de linker hand en met de rechter hand zegenend. Tekst: ALB / E / P-S

Keerzijde: Een religieus gebouw tussen twee torens. Boven het dak een dalende vogel met de kop tussen twee ringen. Ter weerszijden van de torens twee ringen. Tekst: Anepigrafisch

Datum: z.j. ca. 1196

Slagplaats: Luik

Albert van Cuyck

Referentie

Lit: Vanhoudt atlas G 832; Dengis 397 

Gedetermineerd door rimidi

Leuven ? Denarius, denier ca. 1190

Gevonden door Bart Braibant

Muntheer: Godfried III van Leuven, landgraaf van Brabant, 1143-1190(1) – Hendrik I, hertog van Brabant, 1190-1235(2).

Materiaal: zilver

Diameter: 15,5 mm; uitgifte ca. 14 mm ?

Gewicht fragment: 0,68 gr; uitgifte ca. 0,50 gr ?

Voorzijde: In een parelcirkel de buste van de hertog in maliënkolder en pothelm met neusbeschermer naar links. Een hand met een vaan met klimmende leeuw voor het gelaat houdend, voor zijn kin een ster. Tekst, niet meer te zien: Tussen vaan en helm “D”, achter het hoofd “VX LOV”; Hertog van Leuven.

Keerzijde: In een parelcirkel, het omschrift onderbrekend, een gelelied kruis met in elk kwartier een symbool bestaande uit een C verbonden met een steel aan een ring naar binnen gericht en tussen twee parels. Tekst tussen lelies en symbolen, niet meer te zien : O SCA CRVX; Het heilige kruis.

Opmerking: Vanhoudt geeft hem voor Hendrik I; anderen geven hem voor zijn vader Godfried III onder het tijdelijke bewind van Hendrik I toen Godfried op kruistocht was.

Slagplaats: Leuven, verblijfplaats van de hertog in die periode.

Datum: z.j. ca. (1183-) 1190 (-1210)

Slagplaats: onbekend atelier, Leuven?

Godfried III van Leuven

Hendrik I van Brabant

Referentie

Lit: (1) De Witte/Ghyssens 15; J Crab, V; De Mey Br 25; (2) Vanhoudt atlas G 7

Gedetermineerd door rimidi

 

Keulen: Pfennig, denar. (Hävernick 5e type) ca. 1190 – 1191

Gevonden door Bart Braibant

peter p1.2

Muntheer: Philipp von Heinsberg, aartsbisschop van Keulen, 1167 -1191 

Materiaal: zilver

Diameter: 20 mm

Gewicht: 1,25 gr

Voorzijde: In een onderaan onderbroken parelcirkel de aartsbisschop met mijter frontaal, gezeten in een vouwstoel met dierenkoppen als armsteunen  , met in de rechter hand een kromstaf naar binnen gekeerd en in zijn linker hand een bijbel. Op zijn kazuifel dikke knopen. Tekst: In principe ✠ PHILIPPS A(RCHIE)PC of variant.

Keerzijde: In een parelcirkel een ommuring met middenpoort en met daarachter een religieus gebouw met brede middentoren en twee smallere zijtorens met koepels. Tekst: In principe ✠ SANCTA COLONIA of variant.

Datum: z.j. ca 1190 – 1191

Slagplaats: Keulen

peter1-800

peter 1.1-800

Opmerking: wegens de staat is een exacte determinatie niet mogelijk.

Filips I van Heinsberg

Lit: Hävernick 573 t e m 581

Gedetermineerd door rimidi

 

Stad Rijsel: maille ca. 1180-1220

Gevonden door Martine Delplace

Muntheer: Stedelijke muntslag onder graafschap Vlaanderen.

Materiaal: zilver

Diameter: 10 mm

Gewicht: 0,4 gr

Voorzijde: In een dubbele parelcirkel een driehoek met op de uiteinden een ring met middenstip, tussen de zijden van de driehoek en de binnenste parelcirkel telkens een lelie naar binnen gericht. In het midden van de driehoek een parel. Tekst: Anepigrafisch

Keerzijde: In een dubbele parelcirkel, doorbroken door een lang gevoet kruis het omschrift L – I – L – A, Lille. In de binnenste kwartieren telkens een parel.

Datum: z.j. ca. 1180-1220

Slagplaats: Lille ( Rijsel )

Lille onder het Graafschap Vlaanderen

Referentie

Lit: J Ghyssens 266

Gedetermineerd door rimidi

Obool: ca. 1128 – 1135

Gevonden door Lean van Tilborg

Muntheer: Alexander van Gulik (ook van Julich of Juliers), prinsbisschop van Luik, 1128-1135

Materiaal: zilver

Diameter: 11 mm

Gewicht: 0,48 gr

Voorzijde: In een parelcirkel de aanziende buste van de gemijterde bisschop, in de rechter hand een geheven lelie/kruisscepter en in de linker hand een kromstaf naar binnen gekeerd. Tekst: Anepigrafisch?

Keerzijde: In een parelcirkel een ommuring met centrale poortopening waarachter een religieus gebouw met drie of vier torens. Tekst: Anepigrafisch?

Datum: z.j. ca. 1128-1135

Slagplaats: Maastricht ?

Opmerking: Vermoedelijk een (onbeschreven) obool voor de denier Dengis 289.

Alexander I van Gulik

Lit: Dengis 289varobool; Chestret 78varobool

Determinatie rimidi met dank aan de heer J-L Dengis