Leeuwarden: Penning, denarius ca. ca 1047 – 1056

Gevonden door Martijn Aarts

Muntheer: Bruno III van Brunswijk, graaf van Friesland, ca. 1038-1057.

Materiaal: zilver

Diameter: 16 mm

Gewicht: – 1 gr; vermoedelijk ca. 0,7 gr

Voorzijde: In een gladde cirkel de buste van de Duitse keizer Heinrich III met kruisscepter naar rechts. Tekst: ✠ HENRICVS I•E of variant, voor Henricus Imperator (? Puister JNGMP 1960, p. 15/16).

Keerzijde:  In een horizontale balk van langwerpige parels met aan weerzijde een dikke parel de naam van de graaf  • BR • VN •. Tekst: In een boog onderaan en bovenaan de muntplaats: LIVΛ – VERO een verbastering voor LIVNVIRT, Leeuwarden

Datum: z.j. ca. 1047-1056

Slagplaats: Leeuwarden

Lit: P Ilisch, KNGMP 1997/8, 21.14 en varianten; Dannenberg 502 en varianten; van der Chijs , I-II.1/13. Voorbeeld: bonatiele.nl

Gedetermineerd door rimidi

 

 

Hongarije: denar ca. 1172 – 1270

Gevonden door ?

Muntheer: Bela III of Bela IV, koningen van Hongarije, 1172-1196/1235-1270

Materiaal: zilver

Diameter: 13 mm

Gewicht: 0,2 gr

Voorzijde: Wapenschild met patriarchaal kruis. (Dubbelslag) Tekst: BELA REX

Keerzijde: Horizontale balk waarin parels met erboven wiggen getopt met een parel en eronder kruisjes en (?) “helemaal onderaan  een kruisje tussen twee ringen, helemaal bovenaan een maansikkel tussen twee ringen” (?). Tekst: Anepigrafisch

Datum: z.j. ca. 1172-1270

Slagplaats: n.n.t.b.

Lit: Husar 69 of 70; JG Frynas H15.9; Unger I 101

Gedetermineerd door rimidi

 

 

Gent: maille, penning ca. 1194 – 1202

Gevonden door Enriko Noet

Muntheer: Boudewijn VIII van Henegouwen, 1191-1194 en/of Boudewijn IX van Constantinopel, 1194-1205, graven van Vlaanderen.

Materiaal: zilver

Diameter: ca. 10 mm

Gewicht: ?; ca. 0,4 gr

Voorzijde: Gehelmd ridderhoofd naar links, in de helm een lelie. Tekst binnen een dubbele parelcirkel:  gent; Gent.

Keerzijde: In een dubbele parelkrans een kort gevorkt kruis met in het eerste en vierde kwartier een bolletje en in het tweede en derde kwartier een groep van vier bolletjes. Tekst:  B • COMES.

Datum: z.j. ca. 1194-1202

Slagplaats: Gent

tom d

Voorbeeld uit een priveverzameling

Boudewijn I van Constantinopel

Boudewijn V van Henegouwen

Lit: Ghyssens, 253b; Haeck, 186; J-C Martiny 6.2 Bron voorbeeld privéverzamling

Gedetermineerd door rimidi

 

Maille: ca. 1120-1150

Gevonden door Ary van Waart

Muntheer: Stad Sint Omaars ?

Materiaal: zilver

Diameter: 14 mm

Gewicht: 0,3 gr

Voorzijde: In een dubbele parelcirkel met omschrift een buste naar links. Tekst ca. 11 uur:

Keerzijde: In een dubbele parelcirkel met omschrift een kort gevoet kruis met in twee overstaande kwartieren een parel. Tekst:

Datum: z.j. ca. 1120-1150?

Slagplaats: Sint Omaars, Saint Omer?

Lit: Vermoedelijk niet beschreven !

Gedetermineerd door rimidi

Gehalveerde kleine denier, denarius: na 1282 tot ca. 1287

Gevonden door Brynckminator Brynckminator

Muntheer: Jan I hertog van Brabant, 1268-94 

Materiaal: zilver

Diameter: 12 mm – 13 mm

Gewicht: 0,21 gr

Voorzijde: In een parelcirkel een klimmende leeuw naar links met staart naar binnen gekeerd. Tekst: Anepigrafisch.

Keerzijde: In een parelcirkel een lang gevoet kruis. Tekst: In de kwartieren van het kruis I] – D – V – [X ; voor Jan hertog.

Datum: z.j. na 1282 tot ca. 1287

Slagplaats: Leuven (of Brussel)

Jan I van Brabant

Lit: Vanhoudt atlas  G 170; de Witte 201; de Mey Br 97; A Haeck 546

Gedetermineerd door rimidi

Frankrijk: Obool, obole ca. 1297 – 1306

Gevonden door David Vandenbussche

Muntheer: Adalbert de Peyre, bisschop van bisdom Viviers, 1297-1306.

Materiaal: biljoen

Diameter: 14 mm

Gewicht: 0,25 gr

Voorzijde: Gevoet Latijns kruis dat het omschrift onderaan onderbreekt. Tekst: + • A • ЄPISCOPI; Bisschop Adalbert.

Keerzijde: Kromstaf met knop rechtop geplaatst kromming naar links. Tekst: + VIVARIЄN; Viviers

Datum: z.j. ca. 1297-1306

Slagplaats: Viviers, Frankrijk

Lit: Poey d’Avant 3868; Boudeau 765; Duplessy 1591

Gedetermineerd door rimidi

Denemarken: Penning, pfennig: ca. 1241 – 1250

Gevonden door Theo De Jonckheere

Muntheer: Erik IV Plovpenning, koning van Denemarken, 28/03/1241-10/08/1250 (en Aartsbisschop Uffo van Lund 1228-1252)

Materiaal: zilver

Diameter: ?; ca. 19 mm

Gewicht: ?; ca. 0,70 gr

Voorzijde: In een parelcirkel een cirkel met daarin een dubbel laddervormig kruis met in het midden een parel.

Keerzijde: In een parelcirkel een cirkel met daarin een zesstralige ster, de stralen getopt met een bolletje en door concave bogen met elkaar verbonden, in de vrije plaatsen tussen ster en cirkel telkens een bolletje..

Datum: z.j. ca. 1241-1250

Slagplaats: stad Lund, toen Denemarken, nu Zweden.

Erik IV van Denemarken

Lit: Mansfeld-Bûller Lund 4; Hauberg Lund 4; Kaaber SK10-2; Somod D 104; Grinder-Hansen 1241-50

Gedetermineerd door rimidi

Noorwegen: halve penning ca. 1285 – 1299

Gevonden door Jan Coutteau

Muntheer: Erik II van Noorwegen = Eirik II Magnusson, koning van Noorwegen 1280-1299.

Materiaal: zilver ca. 950 / 1000

Diameter: 16 mm

Gewicht: ?; uitgifte: ca. 0,6 gr

Voorzijde: Het wapen van Noorwegen, een klimmende leeuw naar links met een bijl in de voorpoten. Tekst tussen parelcirkels: ✠ ERIC MAGn REX • nORV(EG); OR in ligatuur. Erik Magnusson koning van Noorwegen.

Keerzijde: Lang gelelied kruis, het omschrift onderbrekend. In de kwartieren telkens een lelie. Tekst tussen parelcirkels: • CRX •• SCA •• IhV • XPI •; Crux Sancta Ihesu Christi; Heilig kruis van Jezus Christus.

Datum: z.j. ca. 1285-1299

Slagplaats: onbekend, Oslo ?

Erik II van Noorwegen

Lit: NM: 11; NMH: 235; Schive: IX-29-31

Gedetermineerd door rimidi

 

 

 

 

Leuven: kleine denier ca. 1235 – 1252

Gevonden door Patrick Jorissen

Muntheer: Stad Leuven onder hertogdom Brabant.

Materiaal: zilver

Diameter: ca. 10 mm

Gewicht: ?; uitgifte ca. 0,5 gr

Voorzijde: Een naar links klimmend leeuwtje met enkele staart in het veld, niet in een wapenschild.

Keerzijde: In het veld een Brabants kruis met in de kwartieren letters. Letters vermoedelijk: T / I / I / A (?) in wijzerzin.

Datum: z.j. ca. 1235-1252

Slagplaats: Leuven

Opmerking: Wegens de staat van de munt, kwaliteit van de foto’s zijn niet alle bepalende kenmerken zichtbaar voor een exacte determinatie.

Lit: Vanhoudt atlas G 109var; De Witte 153*; A Haeck type 2.11, 347a.

Gedetermineerd door rimidi

Utrecht: duit 1745

Gevonden door Kim Visterin

Materiaal: koper

Diameter: ?

Gewicht: ?

Voorzijde: In drie regels STAD UTRECHT  1745 met Romeinse I.

Keerzijde: Stadswapen van Utrecht met kroon, het wapen en de kroon worden vastgehouden door twee leeuwen. Onder het wapen loopt een dunne streep met daaronder een versiering met smalle (kleine) schelp. In het kwartier linksonder een grove arcering van verticale lijnen. Dit is om de kleur rood (keel) aan te geven in de heraldiek.

In de 17e eeuw wordt de versiering heel verschillend ingevuld, er komen dan als versiering vlammen (4), puntjes/streepjes, horizontale arcering (5) en verticale arcering (6) voor. In de 18e eeuw wordt het wat uniformer en is het wapen vrijwel altijd verticaal gearceerd.

Muntmeester: Johan Ernst Novisadi ( 1738 – 1761 )

Muntmeesterteken: Er zijn op de koperen munten van de stad Utrecht geen muntmeestertekens gebruikt.

Slagplaats: Utrecht

Referentie

Lit: V.116.6 – Pietersen 43A – PW 5111

Gedetermineerd door Eric Aerts

%d bloggers liken dit: