Heilighangertje: Wonderdadige medaille 20ste eeuw

Gevonden door Kjell Rodeyns

Materiaal: zilver

Afmetingen: ?

Gewicht: ?

Voorzijde: Afbeelding Wonderdadige Medaille. O.L.V. met stralen uit haar handen en onderaan de tekst 1830 (jaar van verschijning aan Catherina Laboure te Parijs). Tekst buitenrand: O MARIE CONCUE SANS PECHE PRIEZ POUR NOUS Tekst binnenrand: QUI AVONS RECOURS A VOUS

Keerzijde: Centraal de letter M met daarin een horizontale balk met kruis. De letter M, balk en een Latijns kruis opgevuld met arcering. Onder de M twee vlammende harten waarvan het rechter doorboord wordt met een zwaard en het linker met een doornenkroon omgeven. Boven de hartjes 2 horizontale lijntjes. Dit alles omgeven door twaalf 5-puntige sterren. 

Referentie

Gedetermineerd door Grot Marmot

Maastricht: schelling 1624

Gevonden door Smeets Nick

Materiaal: zilver 582 / 1000

Diameter: 30 mm

Gewicht: 3,8 gr; uitgifte: 5,26 gr 

Voorzijde: Klimmende leeuw naar links met de linker poot een wapenschild houdend en met de rechter een geheven zwaard dat het omschrift onderbreekt en er het begin van aangeeft. Tekst tussen twee parelcirkels: PHIL · IIII · D · G · HISP · ET · INDIAR · REX · muntteken ★ ; Philips IV met Gods gratie koning van Spanje en Indië (Latijns Amerika).

Keerzijde: Het gekroonde wapenschild van de hertog gelegen op een stokkenkruis, ter weerszijden het gesplitste jaartal 16 / 24. Tekst onderbroken door stokkenkruis: · AR / CHID · AVS / · DVX · / · BVRG · BRAB · / · Zc ·, Aartshertog van Oostenrijk hertog van Bourgondië , Brabant enzovoorts.

Datum: 1624

Slagplaats: Maastricht

Filips IV van Spanje

Lit: Vanhoudt atlas I 446; Vanhoudt new 648.MA

Gedetermineerd door Eric Aerts

België: ½ franc 1840 type gelauwerd

Gevonden door Ronny Servaes

Materiaal: zilver 900 / 1000

Diameter: 18 mm

Gewicht: 2,4 gr

Voorzijde: Gelauwerd hoofd van de koning naar links. In de halsafsnedestaat de graveursnaam op twee lijnen: BRAEMT / F Tekst: LEOPOLD PREMIER ROI DES BELGES

Keerzijde: Binnen een eikenkrans staan op vier regels: 1/2 / FRANC / 1840 / *

Graveur: Joseph-Pierre Braemt

Slagplaats: Brussel

Slagaantal: 347.370

Info: In omloop van 05 – 06 – 1832 tot 07 – 03 – 1867

Leopold I van België

Referentie

Lit: CBNU LA#BFM-64

Gedetermineerd door Eric Aerts

 

Nederland: 1 gulden 1846

Gevonden door Boukje de Jongh

Materiaal: zilver 945 / 1000

Diameter: ?; uitgifte: 28 mm

Gewicht: ?; uitgifte: 10 gr

Voorzijde: Borstbeeld naar links met op de halsafsnede VDK . Tekst: WILLEM II KONING DER NED.G.H.V.L.

Keerzijde: Gekroond Nederlands wapen tussen de 1 en de letter G met daaronder 100 C. Tekst: MUNT VAN HET KONINGRIJK DER NEDERLANDEN 1846

Gladde rand met daarop * GOD * ZY * MET * ONS.

Ontwerper: ?

Muntmeesterteken: Zwaard ( H.A. van den Wall Bake, 1846 – 1874 )

Muntteken: Mercuriusstaf ( Utrecht )

Slagplaats: Utrecht

Slagaantal: 3.772.335

Opmerking: De gulden 1846 met muntmeesterteken zwaard is geslagen in het tweede half jaar. In het eerste half jaar is, veel zeldzamer, een gulden 1846 geslagen met muntmeesterteken lelie.

Willem II der Nederlanden

Referentie

Referentie

Gedetermineerd door Eric Aerts